Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chysylltiad

chysylltiad

Trefnir y staff mewn adrannau, a chyd-drefndir y gwaith gan raglen o gyfarfodydd adran, rhyng-adrannol a staff, gyda chysylltiad clos rhwng pob adran a'r is-bwyllgorau rheoli sy'n gyfrifol am yr agwedd honno o waith y Gymdeithas.

Rydyn ni wedi bod â chysylltiad da â nhw yn y gorffennol a rydyn ni'n dal i'w bwydo nhw.

Mae'r cynnydd yn statws yr iaith yn arwain at gynnydd mewn defnyddio'r Gymraeg yn y sectorau gwirfoddol a phreifat hefyd wrth i gyrff a chwmnïau sydd â chysylltiad â'r cyhoedd yng Nghymru fynd ati i ddatblygu eu gwasanaeth Cymraeg i'w cwsmeriaid.

Mae yna ddau olwg ar yr Hydref a rheini yn groes i'w gilydd - ond a chysylltiad rhyngddynt.

Mae'r cylchgrawn hwn wedi'i gysylltu â mudiad sydd, yn gyffredinol, â chysylltiad â phobl ifainc.

Cafodd y milwr ei ladd a dau arall eu hanafu ger tref Iddewig yn Llain Gaza yn ystod ymosodiad ar doriad gwawr gan un o grwpiau Fatah sydd â chysylltiad ag Arlywydd y Palesteiniaid Yasser Arafat.

Mae'n gefnogol i'r chwith cenedlaethol gyda chysylltiad gyda'r glymblaid Herri Batasuna, sy'n rhoi llais gwleidyddol i fudiad milwrol ETA.

a mynegodd ei phleser mewn bod a chysylltiad clos a CCPC.

mae'r Tafod yn cael ei gyhoeddi wythnos cyn cyrraedd y siopau ar y We Fyd-Eang, sy'n galluogi unrhywun yn y byd sydd â chysylltiad i'r Rhyngrwyd i ddarllen y cylchgrawn.