Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chytbwys

chytbwys

Rhoir natur y llanc inni, yn gryno a chytbwys, yn y llinell agoriadol, gyda'r gair 'oer' yn yr esgyll yn wrthgyferbyniad didostur i'r 'twymgalon'.

A yw trefniadau'r ysgol yn galluogi disgyblion i wneud y cynnydd mwyaf posibl, gan sicrhau bod cwricwlwm eang a chytbwys ar gael, yn cynnwys y Cwricwlwm Cenedlaethol, addysg grefyddol, lle bo angen hynny'n gyfreithiol, ac unrhyw ddarpariaeth gwricwlaidd arall?

Ond y mae'n amlwg nad oedd Eden mewn cyflwr i wneud penderfyniadau doeth, pwyllog a chytbwys ar unrhyw fater yn ystod y cyfnod hwn.

Trwy baratoi dysglaid fach o salad i'w fwyta gyda'r pysgod a'r 'sglodion gellir sicrhau pryd sy'n weddol gyflawn a chytbwys o ran maeth.

A ydynt yn sicrhau bod cwricwlwm eang a chytbwys ar gael, gan gynnwys y Cwricwlwm Cenedlaethol ac addysg grefyddol?

Yn gyntaf, mae'n nodi bod hawl gan bob disgybl, waeth beth yw ei allu, i gwricwlwm eang a chytbwys sy'n cynnwys y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Mae angen mwy na hynny mewn trafodaeth drwyadl a chytbwys ar drothwy rhyfel.