Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chywirdeb

chywirdeb

Rhannau Ymadrodd a sut i ddefnyddio'r wybodaeth wrth ymdrin a chywirdeb yng ngwaith y disgyblion.

Rhaglenni cyflym a chyffrous i wella cyflymder a chywirdeb disgyblion wrth wneud gwaith pen.

Credaf ei fod wedi lliniaru peth ar y farn eithafol hon ymhen amser, ac nid yw datblygiadau'r blynyddoedd diweddar yn ategu ei chywirdeb.

Gan fod y laser mor llachar, a'r goleuni ond ar un donfedd, gellir mesur y gwahaniaeth egni rhwng lefelau â chywirdeb manwl dros ben.

Nid oedd yno neb i amau dilysrwydd yr wybodaeth a roddwyd gerbron na chywirdeb y ffeithiau.

Dylai dyfarniadau ar ansawdd y dysgu mewn Cymraeg/Saesneg roi ystyriaeth i ymateb y disgyblion i dasgau o ran eu diddordeb, eu cyfranogiad a'u mwynhad; cyflymder eu gwaith; i ba raddau y maent yn amlygu cynnydd wrth ddefnyddio'r iaith lafar ac ysgrifenedig, ac yn datblygu annibyniaeth, llithrigrwydd ymadrodd a chywirdeb yn briodol i'w hoedran a chyfnod eu datblygiad.

iii sylw i loywi a gwella'r defnydd o'r iaith Gymraeg a chywirdeb ynddi.