Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cig

cig

Y mae cyfarwyddwyr Cwmni Cig Arfon Cyf.

Rhywbeth pell oedd y rhyfel ac ni bu rhyfela yng Ngwynedd er dyddiau'r hen frenin John pan fu raid i'w filwyr fwyta cig eu meirch ar lannau afon Conwy.

A chyda'r Trefnydd Busnes, Andrew Davies, yn cyhoeddi y cynhelid trafodaeth ar bwnc cig eidion ar yr asgwrn cyn gynted a bo hynny'n briodol daeth y sesiwn cyntaf - dof a digon anniddorol mewn gwirionedd - o gwestiynau i'r Prif Ysgrifennydd i ben.

Yng ngwledydd Llychlyn fe gymysgir stribedi betys efo briwgig i wneud 'peli cig'.

Yr ydw i wrth fy modd gyda chig oen ac wedi mopio efo cig eidion.

A Rachel druan yng nghaledi ei gweddw-dod ifanc yn dafodrydd ei hatgofion ac yn ail-flasu'r bywyd oedd arni yng nghegin Y Plas lle ceid cig eidon a reis berw a chaws a bara cartref, - er taw bara du oedd hwnnw, meddai mam.

Helena, yr oedd y cig moch yn hallt mewn casgen, yn wyrdd a'r sgedin caled yn llawn o wyfyn yr oedd lluniaeth wedi ei gondemnio gan y llynges.

Gofynnodd ei thad a yw pawb ym Mhrydain yn gwrthod bwyta cig moch gan feddwl mai gwlad Fwslwmaidd yw hi.

Toddwch saim a'i gymysgu â chnau, crofen cig moch, etc.

yn awr wedi gofyn i'r buddsoddwyr i gadarnhau eu bod yn fodlon buddsoddi'r arian gyda Cwmni Cig Arfon Cyf.

Aeth Ali ymlaen i ddweud iddo ef a Mary fynd allan i ddosbarthu cig wedi i'r plant fynd i'r ysgol.

Cig yn cael ei ddogni.

Llosgodd y pwdin, crimpiodd y cig, ac ni wyddai neb ar y ddaear sut i wneud ymenyn melys na thatws yn y popty.

Atebais, O Arglwydd DDUW, nid wyf erioed wedi fy halogi fy hun; o'm hieuenctid hyd yn awr nid wyf wedi bwyta dim a fu farw nac a ysglyfaethwyd, ac ni ddaeth cig aflan i'm genau.

Yna ail wresogwch y cig drwyddo cyn ei fwyta.

Ffrainc yn gwahardd mewnforio cig eidion o Brydain, a bu 'rhyfel ^wyn' rhwng Ffrainc a Phrydain.

Hefyd roedd nifer o fasgedi yn cynnwys cig iâr a sglodion ar fwrdd yn y gwesty, yn barod i'w dosbarthu a neb yn cadw llygad arnynt.

at fyd cig a gwaed a meidrolion, byd sy'n cyfnewid ac ymlygru.

Doeddan ni ddim wedi cael bwyd ers dyddia, a phan gododd yr haul a dechra toddi'r ceffyl, dyma fi'n tynnu bayonet a dechra torri'r cig oddi arno.

Tua'r un amser, dechreuodd Ali fusnes cigydda rhan amser, gan werthu'r cig i Arabiaid Casnewydd.

Blasus oedd y peint uwd yn y bore a'i gynhesrwydd yn treiddio trwy'r gwythiennau a'r ymennydd, ac amheuthun oedd y cig lledr, y pytatws llygredig a'r pwding reis dyfrllyd.

Bwyd traddodiadol a baratowyd ar y dechrau - cig rhost, tatws a llysiau.

Bwriada'r cwmni ddatblygu proses newydd o ddatrannu a gwerthu'r cig ar sail profiad llwyddiannus gyda'r twrci.

Efallai mai'r trydydd pwynt sy'n denu sylw fu llwyddiant y farchnad gwartheg stor, a hyn unwaith yn rhagor er gwaethaf prisiau gwael cig eidion.

Canlyniad anochel hyn oedd bod hormonau yn y cig oedd yn cael ei fwyta.

Nid oeddwn, ac nid wyf hyd heddiw yn hoffi cig bras a byddai Mam yn torri'r braster i ffwrdd pan oeddwn yn hogyn bach.

Digwyddodd daro ar Ali y bore hwnnw ym marchnad Casnewydd pan ofynnodd Ali iddo hebrwng y cig i Heol Grafton a'i adael yn y gegin.

Roeddwn i dan yr argraff fod newyn yn taro gwlad oedd heb fwyd i'w roi i'w phobl ond, ar strydoedd Mogadishu, roedd yna farchnadoedd yn gyforiog gan fwydydd o bob math; cig, blawd, bara, siwgwr, ffrwythau, llysiau, olew, losin hyd yn oed.