Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

clawr

clawr

Bu'n rhaid newid y clawr hefyd a'r hyn fydd i'w weld fydd ystyr llawn JEEP, hynny ydi Just Enough Education to Perform.

Testun du a gwyn (gyda clawr lliw o bosib) Testun dau-liw â chlawr lliw llawn Testun a chlawr lliw llawn

Pan ailgyhoeddwyd The Penguin Book of Welsh Verse, dewisodd y cyfieithydd, Tony Conran, ddarlun gan Paul, Heraldic Wales, i'w roi ar y clawr.

Mae cyflwyniad gan yr ymgynghorydd iaith, Betty Root, tu mewn i'r clawr, yn egluro bwriad y gyfres a rhoi syniadau i'r rhiant ar sut i ddarllen y llyfr gyda'u plant.

Gwenodd ei daid wrth iddo redeg ei fysedd yn ysgafn hyd clawr y llyfr.

Llyfr clawr caled, swmpus fydd e, meddai Myrddin ap Dafydd, perchennog Gwasg Carreg Gwalch.

Dododd ei fedal a'r llun yn ôl yn ei focs, cau'r clawr ac eistedd ar y gadair â'i focs yn ei freichiau.

Pan aeth Paul â'm llyfr i Leningrad roedd y clawr wedi creu'r fath argraff yno fel ei fod wedi'i droi yn llun mosaic...

Mae gêm pi-po fel'ma wastad yn mynd lawr yn dda gyda'r plant bychan o tua blwydd a hanner i fyny ac mae'r llyfrau clawr caled yma yn llawn digon cryf a chadarn i wrthsefyll bysedd bach yn tynnu i bob cyfeiriad.

Beth bynnag am hynny, ychydig o hanes ardal, ar wahân i ddigwyddiadau, y gellir ei osod o fewn clawr un llyfr.

Cododd y clawr ac edrychodd tu mewn ar y pethau gwerthfawr.

Dim ond nifer gyfyngedig o senglau fydd yna a phob un mewn clawr ecstotig.

Mae nhw'n lyfrau clawr caled gyda thudalennau bwrdd sydd eto o faint twt a chyfleus am bris rhesymol.

Peidiwch â chamddeall doeddwn i heb agor clawr y nofel pan ffurfiais y farn hon.

Siaced lwch ar rai o hyd, ac eraill yn llyfrau clawr-papur a hen ôl traul arnynt.

Torrwyd y gwifrau'n ofalus ac agorwyd clawr y bocs.

Dyma gyfrol sydd newydd gyrraedd silfoedd siopau llyfrau led-led Prydain, a mar ddelwedd liwgar o Cerys ar y clawr yn siwr o sicrhau fod y llyfr yn cael digonedd o sylw.

O'r cychwyn, mae'n hawdd deall mai grwp hwyl ydy Caban ac ar glawr yr albwm mae'r aelodau yn gwneud pethau digon od a'r tu mewn i'r clawr mae yna lun o'r grwp yn pwyntio at barot.

Diolch yn fawr iawn hefyd i Ffion o gylch meithrin Talgarreg am y llun ar gyfer y clawr.