Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

clecs

clecs

'Roedd y ddwy yn ffrindiau agos ac yn mwynhau'r clecs gyda'i gilydd.

Clecs y llys oedd yno.

Ni byddai fy nhad yn caniatau i ni'r plant gario clecs neu glaps am neb o aelodau'r capel nac am unrhyw un o'r trigolion.

Clecs Cwmderi... BBC CYMRU'R BYD - Chwaraeon - Bwletin

Teimlai Vera'n agosach ato ef nag y gwnâi at eraill y gweithiau iddynt; roedd hi'n gartrefol ac yn gysurus yn ei gwmni, ac er nad oedd hi'n un i hel clecs, roedd Edward Morgan wastad yn barod am sgwrs ac ni fyddai, fel y rhan fwyaf o'i chyflogwyr, yn siarad byth a beunydd am ei hunan.

Bydd y cwestiynau fydd yn cael eu trafod ar y rhaglenni'n ymddangos ar y dudalen hon ac ar Clecs Cymru am 1700 (GMT) a'r rhaglenni byw'n dechrau am 2100 (GMT) bob nos Wener.

Yn 1995 cafodd Kath swydd bwysig yn y gymuned leol fel postmon - llwyddodd Kath i fanteisio ar ei swydd i gael clywed y clecs i gyd a bu'n barod i agor ambell i lythyr hefyd.

Dod i ddeall fod pobl yn newid gyda threigl amser a wnawn trwy gyfrwng y ddau gymeriad yn y stori, Gwen a Jane Clecs.

Petai comisiynydd enwi wedii benodi yna ni fyddai angen i'r chwaraewyr gario clecs.

Ond doedd o ddim yn ddrwg, ac mi gafodd y ddwy hel clecs yn braf dros banad a phecyn cyfan o Garibaldis!

Hwyl a sgwrs a hel clecs tan wedi dau.