Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cledrau

cledrau

Yma yn ei chartref rhwth nid yw 'fy nghariad' yn ddim byd bellach ond 'rhyw-ers-talwm-lygaid/yn pwyo'r distawrwydd rhwng cledrau fy nwylo'.

Yn y lôn a'r gerddi hyn ymgasglai pawb a oedd wedi dilyn y trên ar hyd y cledrau a phennau'r cloddiau.

Ond cyn datblygu'r peiriant roedd rhaid cael trenau arbennig i'w roi ar y cledrau.

Doedd dim sôn am y cledrau chwaith.

Cliriwyd y ffordd gan y fyddin ond dilynai protestwyr y trên ar hyd y cledrau tra dychwelai'r milwyr i'r orsaf.

Y gobaith yw sicrhau nad yw trenau yn rhedeg yn hwyr oherwydd bod dail ar y cledrau.

Rhan o'i ddyletswydd beunyddiol cyn iddo ymddeol oedd cerdded ar hyd trac y rheilffordd ar hyd y gangen a arweiniai o lein Aberystwyth i gyfeiriad Castellnewydd Emlyn pellter o ddeng milltir, i wneud yn siwr fod pob allwedd, os hynny yw'r term sy'n cyfieithu 'key', yn ei lle rhwng y cledrau ac ochr allanol y cwpanau dur a i daliai.

Rholiwch y pric yn ol ac ymlaen rhwng cledrau eich dwylo mor gyflym ag y gallwch.

Yn Hydref aeth trên oddi ar y cledrau yn Virginia Water, Surrey, wedi iddo lithro ar ddail gwlyb.