Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cloch

cloch

Nid rhyfedd felly fy mod i'n amheus i'r eithaf heddiw o'r criw diwinyddol yma sydd mor uchel eu cloch ar i ni gofleidio'r myth a'i chusanu, ac ymbriodi â hi, a chodi teulu gyda hi.

Wrth ffilmio ychydig ar y ffordd yna, dyma sylwi fod cloch yn canu ym mhen draw'r stryd.

Ydi, mae'r beirniaid yn uchel eu cloch ar hyn o bryd, ond mae nhw'n deall bod ein hymgyrchoedd ni bellach yn aeddfetach.

Roedd o'n syndod mawr i mi na allai Anti Jini glywed pob gair yn glir fel cloch hefyd, er ei bod hi wedi mynd yn drwm iawn ei chlyw yn ddiweddar.

Gadewch i eraill farnu oherwydd yn sgîl hynny all neb eich cyhuddo chi o fod gwynwyr uchel eich cloch.

Pe bai rhyfel yn dod ..." Canodd cloch y ffôn ar y ddesg o'i flaen.

gweddi%ais am gael bod yn un o'r merlod ar fynydd yr oerfa am byth byddai'n andros o oer yn y gaea wrth gwrs meddai Jo gan chwerthin rhyfedd bod ei lais y munud hwnnw fel cloch

Mae'r cenhedloedd technegolaeddfed hyn, sy'n parchu'r pethau, yn gyfach, yn uwch eu cloch ac yn mygu'r syniad o ddiwylliant fel ffordd o feddwl.

Cynyddodd y sŵn wrth iddynt gyrraedd drws y neuadd a chanodd cloch yn uchel ac yn swnllyd.

Deffolais yn sydyn a diseremoni gan glywed rhyw ganu cloch rhyfedd yn fy nghlust.

Aroglau môr a gwymon yn gryf, a'r deiliaid oedd yno yn uchel eu cloch.

Yr oedd cloch electric o ystafell Anti i'n tŷ ni, er mwyn iddi alw am help os byddai angen.

Canodd cloch yn sydyn ac uchel yn y coridor y tu ôl iddo.

Wfft i drenau drafftlyd ar noson fel heno.' Roedd y dynion wrthi'n sgwrsio, yn yfed te a glanhau'r ager o ffenestri eu bocs arwyddo pan glywsant s n cloch.

"Ydw, yn glir fel cloch/" "Da iawn.

Ar ôl i mi ganu cloch drws y ffrynt, agorodd ef, edrych i fyw fy llygaid gyda'r llygaid llym llwyd a feddai, a gofyn, 'A welsoch chi'r Western Mail y bore 'ma?

Fe fuont o gwmpas ers tro byd dim ond 'u bod nhw'n uwch eu cloch y dwthwn hwn rywsut.