Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

clodwiw

clodwiw

Cadarnhawyd yr argraff anffodus hon gan angen dyn am antur a'i gywreinrwydd; byddai hyn yn beth clodwiw mewn cyswllt arall ond mewn cymdeithas a reolir gan y teledu cyflwynwyd archaeoleg môr fel cangen o ffuglen ramantaidd.

Yr hyn a'm trawodd i (ar wahan i ambell i sgonsan!) o edrych ar y lluniau o ferched clodwiw y Dybyliw Ai yn bychanu Blair oedd y prinder wynebau ifanc yn y gynulleidfa.

Cafwyd perfformiad clodwiw gan TNS.

Soniodd y cadeirydd am y gwaith clodwiw a wnaeth 'T.

Mawr yw ein dyled iddynt am y gwaith clodwiw a wnânt yn trefnu gwyliau cystadleuol ledled y wlad.

Wrth i dymor y swyddogion Rhanbarth ddod i ben, diolchodd Meira i Jane Jones, Rhiannon Ellis a Pat Lloyd am eu gwaith clodwiw a'u cyd-weithrediad yn ystod y ddwy flynedd.