Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cloi

cloi

Drysau allan wedi eu cloi gyda'r nos.

Byddai'n ddigon hawdd llunio beriniadaeth weddol arwynebol ar y ffilm hon a'i gadael hi ar hynny: miwsig nostalgaidd Michael Storey; actio gafaelgar Iola Gregory a Dafydd Hywel; adeiledd carcus-dynn y ffilm a delweddau canolog y madarch a'r rhosod; y garreg fedd glyfar ar ddiwedd y ffilm ar ddelw sgrin sinema a'r geiriau THE END yn cloi'r llun yn daclus thematig...

HEULWEN: Hynny ydi, fe ddylsen nhw gael eu cloi'i lan.

Yn anffodus roedd wedi cloi ond gan fy mod yn mynd i lawr allt tynnais yr allwedd o'r 'ignition' i'w agor.

"Prin fod angen cloi yn y fan yma," meddai.

Wedyn, cot law a het ac ambarel, cloi'r drws, a ras ar draws y cwrt am y garej.

A hyn i gyd wedi digwydd tra oedd dau ddrws y stafell a'r unig ffenest iddi wedi eu cloi.

Tybed nad ydyn nhw, wedi iddyn nhw gael ein cefnau ni, yn mynd i'w hystafelloedd, yn cloi arnynt eu hunain, ac yn cael ffit orffwyll o chwerthin am ein pennau ni?

Ydw, rydw i wedi cloi fy cd's i ffwrdd yn y bbc, wedi troi fy ffôn symudol bant am y tro cyntaf erioed ac wedi gadael fy mhlatfforms a fy lip gloss yng Nghymru fach.

Byddai clewtiau o hen ragiau di-siâp o'r domen yn ffitio'u lle i'r dim ac yn cloi i'w gilydd yn daclus a chadarn.

Ond fyddai Bilo a'i fêts ddim yn clywed sŵn y moto beic, diolch am hynny; fe'i gadawyd wrth y moniwment mewn llecyn parcio o flaen y siopau, ac ar ôl cloi'r gadwen am yr olwyn flaen, cerddodd efo Cen i gyfeiriad stad o dai lle'r oedd cartref a garej Bilo.

Y peth mwya tebygol ydi bod un o'r gweision wedi gadael drws y celloedd heb eu cloi, a'u bod nhw wedi llithro allan a chael hyd i guddfan mewn rhyw fwthyn dinod yng nghanol y goedwig.

'Rhen wraig wedi cloi'r drws yn gynnar heno.

Bu'r band yn canu am oddeutu awr a hanner gyda Cerys yn cloi'r noson gyda Thank the Lord I'm Welsh.

Gellir ymgorffori perfformiad yr Artist neu ran ohono mewn Dilyniant Agoriadol neu Ddilyniant Cloi neu i Raglen arall yn yr un gyfres fel Cip-yn-ol neu Gip-ymlaen drwy dalu tal ychwanegol (gwweler Atodlen A).

Gwelsant y ceir yn mynd oddi yno o un i un; aeth y plismon yn y garafan i un o'r ceir a gwyliodd y bechgyn ef yn cloi'r drws cyn gadael.

mae'r gân syn cloi yn swynol iawn, gyda'r sacsoffon yn cael ei ddefnyddio yn effeithiol a chryno.

Trefniadau Diogelwch - Cloi drysau'r uned ar ôl deg y nos, camera ar y drws i weld pawb sy'n cyrraedd, camerâu eraill yn gwylio'r ward, clo digidol ar y feithrinfa, cardiau adnabod a sustem i'r mamau nodi hynny os ydyn nhw'n gadael y ward.

Yna, wrth i Gethin ei lapio'i hun amdano, crawciodd yn boenus, 'He, gofala lle wyt ti'n gosod y blydi sugnydd, wnei di!' 'Ddrwg g-gen i,' sibrydodd y gelen a'i enau wedi'u cloi'n dynn.