Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

clywodd

clywodd

Mae deng mlynedd wedi mynd heibio er pan enillodd Alun Jones Wobr Goffa Daniel Owen gyda'i nofel Ac Yna Clywodd Swn y Mor, ac roedd cyhoeddi'r nofel honno flwyddyn yn ddiweddarach yn garreg filltir go bendant yn hanes y nofel Gymraeg.

Dere, mae'n well i ni fynd o 'ma, yn glou.' Ar y bws y noson honno y clywodd Ifan sut yr oedd Gary wedi poenydio'i ffrind hyd nes iddo daro'n ôl.

Roedd y Wraig wedi bod yn defnyddio'r dŵr poeth trwy'r dydd gan nad oedd dim o'r llall ar ga'l ac fel yr oedd Ifor ar roi ei fawd ar gliciad y drws clywodd y glec fwya annaearol a glywodd erioed!

Does dim dwywaith nad oedd y geiriau cryfion a ddefnyddiodd Symons wrth ddisgrifio'r ardal wedi rhoi ysgytwad go gryf i bawb a'u ddarllenodd ac a'u clywodd.

Cododd Debora cyn gynted ag y clywodd ei mam yn mynd i lawr staer.

Yn ddiweddarach y clywodd Rhian am haelioni Bernard Hogan yn anfon siec sylweddol iawn i'w nai.

Deallai ambell air yma ac acw a mwy nac unwaith clywodd yr enw, 'Pierre'.

Rhowch im eiliad neu ddwy eto.' Troes y fydwraig yn ol i'r llofft flaen, a'm tad yn dal i oedi'n ansicr ar y grisiau; ond cyn hir clywodd ei llais awdurdodol yn ei alw i mewn i'r ystafell.

Clywodd nhw'n dechrau gweiddi mewn lleisiau cras a dwfn a stampio'u traed ar lawr.

Ond fe fyddwn yn siŵr o'i ddal, o byddwn!" Clywodd Douglas Bader sŵn bidogau yn taro'r llawr cerrig wrth iddyn nhw edrych ym mhob man yn y cwt amdano.

Yr oedd yn sicr erbyn hyn mai Ffrangeg a siaradent canys clywodd y gair 'gendarmes' fwy nag unwaith a gwyddai mai'r gair Ffrangeg am blisman oedd gendarme '.

Yna clywodd sw^n yn y coed.

Wrth godi'r teclyn i'w briod le, clywodd lais Americanaidd yn dweud wrtho faint oedd hi o'r gloch.

Yna clywodd ddrws y cwt yn cael ei gicio yn agored.

Clywodd Joni ei galon yn curo fel gordd, ac ar yr un pryd rhoddodd Sandra sgrech nes bod y lle'n diasbedain.

clywodd ef yn glir : y gair wedi ei lusgo a rhoi iddo don ymbilgar, sw ^ n anobaith.

Yna, yng nghanol ei ddychryn mawr, clywodd ei chwaer, oedd eiliad ynghynt wedi bod yn sgrechian am ei bywyd, yn gweiddi chwerthin.

Ond clywodd lais o'r tu ol iddo yn ei annog i fwrdd, wedi gofyn rhif ei ystafell.

"Yn dy flaen, fachgen, brysia," clywodd lais Marie yn gweiddi arno.

Clywodd Glyn nhw'n siarad.

Clywodd yntau'r Land Rover yn ail gychwyn.

Clywodd y sŵn unwaith eto.

Gwaeddai, crochlefai a rhuai nerth esgyrn ei ben, a phan aeth i gicio drws ei gell, clywodd y ceidwad ef.

Wedi fy saethu gan un ohonynt...' Clywodd Andrews Kirkley yn sugno'i anadl i mewn yn sydyn .

Clywodd y gwr ble roedd hi a'i phlant yn byw a dychwelodd atynt.

Clywodd JR Jeremeia Hughes ewinedd y ci yn sgriffio drwy'r paent ac aeth y peth fel saeth drwy'i galon.

Clywodd ei gnoc ar y drws: "Nos da." "Nos da," atebodd.

Clywodd Ynadon Caerdydd fod Raewyn Henry, 51 oed, wedi bod yn gyrru 70 mya ar ffordd ddeuol.

Clywodd un a oedd yn ymwneud â'r rhaglen fy mod am gynnwys y stori.

Clywodd y prynwr o Groesoswallt am Oliver Thomas a'i ddarllen, nid hwyrach; a chlywodd y prynwr o Gaerfyrddin, oddi ar dafod ei dad a'i dad-cu, rai o benillion y Ficer Prichard; - ond yn eu gweithiau hwy yr oedd trefn ein lleferydd ar y brawddegau ac ystyron sobr ein byd-bob-dydd i'r geiriau.

"Dim un symudiad, y dihirod!" Clywodd Jean Marcel lais Henri yn gweiddi ar y milwyr.

Clywodd y llys ei fod wedi caniatau i fandiau roc ymarfer yno er fod Cyngor Conwy wedi cael gorchymyn llys yn Awst 1998 i'w atal rhag creu swn.

Y diwrnod y symudwyd i mewn i'r tŷ clywodd ef ddau hen ŵr yn siarad â'i gilydd, un yn gofyn i'r llall 'Sgwn i pwy sy'n dod i fyw yn y tŷ hwn?' a'r llall yn ateb 'Saeson mwy na thebyg'.

Ond er trymed ei chlyw, clywodd fi.

Clywodd y ferch yn gwneud sŵn rhyfedd wrth siglo'n ôl a blaen.

Clywodd yr Orsaf Achub am drafferthion y bachgen nes ymlaen yn y prynhawn.

Clywodd y llys fod yr ardal yn leoliad gwledig distaw iawn" heb fawr o drafnidiaeth a dim diwydiant.

Ffrydiodd y cyfan 'nôl, yna clywodd lais Janet eto: 'Mae'n ddrwg gennyf, Miss Beti, ond fe redodd Robin bach o'm gofal yn y Neuadd Fawr.

Clywodd lais Kirkley yn galw'i enw dros y lein.

Yna'n sydyn clywodd sŵn chwythu rhyfedd yn y tonnau y tu ôl iddo.

'Hei, Rhys tyrd yn d'ôl...' clywodd Dad yn galw ond cymerodd arno beidio â chlywed.

ymhen peth amser clywodd hi'r bws yn dod ar hyd y stryd.

Clywodd y gwrandawyr sut mae boneddigion Cymru'n ymdopi â bywyd yn yr 20fed ganrif yn Fine Families.

Yn sydyn clywodd yr arwr blinedig wraig yn gwaeddu arno.

A 'da chi ddim wedi talu'ch ffer 'chwaith.' Fel roedd William Huws yn croesi'r cae, a'r hen hwch yn igam-ogami'i rhyddid newydd, clywodd swn traed cybiau'r sêt gefn yn trybowndio i lawr grisiau'r bus dan siantio'u gwrthryfel dros y wlad dywyll, agored.

Aeth y ddau ddyn draw i'r rŵm ford, ac yno fe'u clywodd yn hir drafod dyfodol y tyddyn gwag.

Yr unig un a'i clywodd oedd hen wraig a oedd yn byw ar ei phen ei hun.

yng nghanol ei drafferthion, clywodd y comisiynwyr yn ei gyfarch, cyn ymadael, tres bien, monsieur hughes tres bien.

Clywodd sŵn carreg yn atseinio yn erbyn carreg a syllodd ar y corachod.

Pan mae Mam yn fy ngweld i drwy'r ffenest mae ei meddwl hi'n gweithio fel peiriant otomatig, ac yn dod o hyd i ryw waith i mi wneud o hyd." Clywodd Smwt y gair 'ffau' a chychwynnodd i gyfeiriad y dderwen o flaen pawb.

Eithr pan beidiodd yr ergydion, clywodd lais merch yn sgrechian a dychrynu cymaint nes iddi redeg i ffenestr yr ystafell ffrynt rhag ofn bod rhywun o'r drws nesaf wedi cael damwain.

Yn sydyn, clywodd sŵn rhyfedd yn yr ystafell.

Clywodd manon yn 'stwyrian a throes yn ei ôl.

'Rhys,' clywodd Mam yn galw arno o waelod y grisiau, 'mae Mali'n barod 'ŵan.'

Clywodd besychiad prysur o'r tu ol iddo.

Yn sydyn clywodd sŵn bach ar y landin: sŵn fel sŵn piffian neu siffrwd.

Clywodd E. H. Jones y waedd a chyhuddodd y myfyrwyr o ledu digalondid bradwrus a'u gorchymyn i ddod i'w ystafell tra oedd yn galw'r heddlu.