Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

clywsom

clywsom

Ymhen cryn amser wedyn clywsom eu bod wedi llwyddo rywfodd i gyrraedd canolbarth Tseina.

Clywsom jôcs gwirioneddol ddoniol am ei yrfa yn Llanrwst yn y stôr ac fel saer - 'roedd o'n fwrddrwg go iawn!'

Wedyn clywsom waedd, ac yna distawrwydd, ac wedyn sŵn mynd a dod, a ninnau'n ofnus yn cuddio dan y gorchuddion.

Ychydig ddyddiau cyn i mi adael Ljubjana clywsom efallai y gallwn rannu ystafell â'r gweithiwr cymdeithasol.

Clywsom am lu o gymeriadau Llanrwst - felly gwyliwch hi bobl Llanrwst - ynghyd â jôcs am y Bwrdd Croeso, yr Heddlu, Thatcher, a...

Yn y rhaglen ddogfen Zero Gravity: A Space Requiem ar BBC Dau, clywsom sut yr aeth ati i ysgrifennur cerddi (a ddarllenwyd gan Lindsay Duncan) ai theimladau wrth iddi aros iddo ddychwelyd yn ddiogel.

Ganddo ef y clywsom am y Cl Drycin, na welodd neb erioed mohono i gyd, dim ond ~weld yr haul o'r tu cefn i gwmwl yn tywynnu ar ei ochr a'i gefn.

Y bore y clywsom am farwolaeth Tom yr oeddem ein dau - dau o flaenoriaid iau yr Eisteddfod - yn ystafell Bedwyr yn y Coleg, wedi'n syfrdanu gan y newyddion am ei ddamwain angheuol.

Clywsom Waldo'n son am weledigaeth Shakespeare a Dante o'r by dac yn ei hamddiffyn drwy ofyn ...

Neb o'r unedau'n gwybod dim am bwrpas y ddirprwyaeth, ond clywsom fwy nag un awgrym mai diwedd y daith oedd Rwmania; os felly, yr ydym ar y llwybr iawn.

Neithiwr clywsom gantores ysgubol o Ddwyrain Ewrop.

Ymhen amser clywsom leisiau Mr a Mrs Edmunds, yna daeth mama i'n hystafell i nol rhywbeth o'r bocs mawr.

(Yn wir, ceisiwyd cyflawni'r un gamp yn ystod gwers symiau ar fore Llun ambell dro!) Clywsom am ei gampau anhygoel yn nofio afonydd, yn dal llama ac yn marchogaeth merlod y paith.

"Mi arhoswn i glywed y sgwrs rhyngddyn nhw." Clywsom Matthew Owen yn dod i mewn ar ei hyll i'r neuadd, a Rees yn gofyn yn dawel iddo, "Chwilio am Aled yr ydach chi.

Clywsom fod un ystordy yn Havana yn llawn o antifreeze ac erydr eira o'r Undeb Sofietaidd!

Yn ôl un sylwebydd: 'Mae e'n chwarae tenis ar ddec y Titanic.' Clywsom gan un o'i ymgynghorwyr ei fod wedi ei gymharu ei hun â Gorbachev.

Clywsom nad oedd y cynhyrchwyr hyn yn derbyn 'cyflog'; yn hytrach, câi'r elw ei rannu rhwng pawb, gyda chynllun bonws i'r rhai mwyaf cynhyrchiol.

Ewch yn iach, Sieffre o Fynwy, clywsom atsain olaf eich Brut.

Clywsom fwy nag unwaith o'r llwyfan mai hon fyddai yr eisteddfod olaf.

Clywsom ef yn gollwng ebwch ddig, yn troi ar ei sawdl, a mynd allan i'r buarth.

Ar ben hynny, y mae chwyddiant yn codi, fel y clywsom yn gynharach, ac mae'r rhagolygon, yn ôl y farn ddiweddaraf, yn ddu iawn am y tri mis nesaf.

Clywsom am ei wraig a'i dri phlentyn Peter, Julie Ann a Marie - Marie yr ieuengaf yn gannwyll llygad ei thad.

Clywsom am stgreic deintyddion, docwyr, meddygon, dynion tan, gwyr ambiwlans, trydanwyr, dynion lludw, glowyr, plismyn, athrawon, pobl y wasg, gweinyddwyr amlosgfa, prin fod un swydd a phroffesion na bu defnyddio ganddi ar erfyn streic.