Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cnoi

cnoi

Roedd ofn yn cnoi yng ngwaelod ei stumog.

Mae'n eistedd yng nghôl ei fam, ac mae cnoi bisgeden yn ymdrech o'r mwyaf iddo.

gyda dau ddant blaen uchaf sy'n arbennig o gryf ar gyfer cnoi.

Mae'n ymddangos fod Syr Simon a Ledi Gysta yn arfar cnoi pob tamaid ddeng waith a thrigain cyn ei lyncu.

Roedd trimins yn cael eu cnoi yn ddim a bu bron i'r Santa bach fethu a chyrraedd pen y goeden mewn un darn.

y mae beiros seianeid yn fy ffroenau a llyffantod ffyrnig yn cnoi fy sannau...

Yr oedd chwant cnoi yn ei ddannedd; y poer tan daflod ei enau yn wyn a phluog fel poer y gwcw; ei ben yn boen a'i gorff yn llesg ac yn llaith ac yn darfod o fodfedd i fodfedd.

Ond pan roddodd ei drwyn ar y ffenast drwchus roedd y fuwch wedi codi ei chlustia, yn cnoi ei chil yn braf, ac yn edrach arno!

Ceisiwch edrych yn ddihidio, cyn belled ag y medrwch pan fo'r ci yn cnoi talpau i ffwrdd o'ch coesau.

Ta beth, i berfeddion y soffa y crwydrodd y bochdew bach er wyddem ni ddim nes inni ei glywed yn dechrau cnoi a chrafu ei ffordd allan.

I dorri'r ddadl, rhoddwyd y ffwlbart mewn cawell gyda'r ffureti, ac ymhen rhyw awr yr oedd y ffwlbart wedi cnoi trwy ddrws y cawell ac wedi dianc!

Roedd hi'n cnoi ei chil yn braf.

Gwyddys, wrth gwrs, fod rhai anifeiliaid megis ceirw, defaid, geifr a gwartheg yn cnoi cil.

Roedd yna ryw synau rhyfedd o'i gwmpas bob amser; byddai'n anadlu'n hyglyw, ddrafftiog, yn ogystal â chreu sŵn sipian yn ei fochau, fel petai ar ganol cnoi'n wastadol.

Diolch i'r brenin nad oedd neb yn cnoi baco!

Yn ystod y pum niwrnod cyn hedfan i Nairobi, ro'n i wedi cnoi cil dros y berthynas rhwng y personol a'r gwrthrychol, dros yr angen, ar un llaw, i gofnodi ffeithiau am newyn a oedd yn bygwth dileu cenhedlaeth gyfan o blant Somalia ac, ar y llall, i gofnodi barn.

Dyna'r creaduriaid llonydd yn cnoi'r cil yn dawel tra byddwch yn datod y cadwyni o'u gyddfau.

Ceir swyn serch arall sy'n dweud y gall bachgen ifanc ennill cariad merch wrth roi darn o wm cnoi iddi ar ôl iddo ddweud cyfrinach ei gariad wrth y gwm.

Fe fyddan nhw'n cnoi ewinedd eto dros y Sul gyda'r ddau dîm am fuddugoliaethau fydd yn sicrhau'r lle ola i'r nall dîm neu'r llall yn Ewrop.

Ond pan sgoriodd Jason Hewlett ddwy funud o'r diwedd i fynd gyda chais hanner cynta Steve Ford â Paul Williams yn trosi roedd hi'n 13 - 12 a phawb yn cnoi ewinedd.

Felly sylwn yn fanwl ar bopeth a wnâi a cnoi cil ar gymaint ag y gallwn ei gofio o'r hyn a ddywedai.

Yr oedd ei esgyrn, er nad oedd un ohonynt wedi torri, yn cnoi; ond ni ofalai ef lawer am hynny y cnofeydd a oedd yn ei galon a'i blinai fwyaf.

"Pethau celyd a llymion a ddywedid flyneddau yn ol yn y Seren am yr eglwys wladol, ac wele wr Llen tan yr enw 'Gwr lleyg', a ddaeth i'r maes yn rhyfeddol hyf a gorchestol i'w amddiffyn; ond cyn pen hir efe a ddychrynodd ac a synodd, a ofidiodd ac a gywilyddiodd, ac a ddiangodd, gan rym ei wrthwynebwyr, a'r holl edrychwyr yn chwerthin, a'r holl eglwyswyr yn cnoi penau eu bysedd".

Roedd Huw yn enwog yn y teulu am ymestyn y gwir, fel gwm cnoi.