Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

codais

codais

Mewn tua dwy awr go dda, gyda rhyw 'Excuse me' go wan, codais a mynd i'r tŷ bach.

Cyn cyrraedd Rhuthun, codais i edrych drwy'r ffenestr a gwelais fod tipyn o bobl yn y stesion yma.

Codais y dillad yn ôl drosto.

Doedd dim hanes am dywydd gwair, felly codais fy mhac a'i throi hi am Iwerddon.

Breciodd y trên wrth agos*au at yr orsaf; codais y plant o'u sedd, y cesys o'r tu ôl i amryw gadeiriau a stryffaglio tua'r drws.

Codais a mynd i'r gwastadedd, ac yr oedd gogoniant yr ARGLWYDD yn sefyll yno, yn union fel y gogoniant a welais wrth afon Chebar, a syrthiais ar fy wyneb.

Codais beint o'r du, a phwy welwn yn eistedd ar stôl yng nghornel y bar ond gyrrwr y bws.

Clywais un ymgeisydd aflwyddiannus yn dweud, 'tynnais (codais) hanner fy ngardd i wneud y casgliad hwn, a chael y run o'r gwobreuon yn y diwedd'.

Tua un o'r gloch y bore, codais a rhoi terfyn ar y noson lawen neu chawn i fawr o waith allan o'r bechgyn yn y bore.