Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

coesau

coesau

I wella chwydd yn y traed berwid gwraidd yr ysgawen, ei gymysgu gyda hen saim i wneud eli a'i roi ar y traed a'r coesau.

"Er mai coesau metel sy ganddo, mae o yn gallu dinistrio ein hawyrennau ni yn well na neb bron!" "Rhaid wir," gwylltiodd Almaenwr arall.

Fod y ferch ifanc yn sylweddoli o leiaf un peth; mai benywaidd yw'r pethau hyn sydd rhwng coesau gwrywod.

Fodd bynnag, ni ddylid torri'r coesau a'r dail i ffwrdd gan eu bod yn cynhyrchu bwyd i'r bylbiau.

Wrth imi fynd yn hyn mi ddysgais mai dim ond tynnu'n coesau ni oedd yr hen ddynion.

Un tro pan oedd ewythr iddynt yn tynnu eu coesau, gan ddweud na allent wneud pennill i'r basn cawl, a oedd ar y ford ar y pryd, gan ei bod yn amser cinio, fe Iwyddodd y ddau i lunio'r pennill hwn, a hynny cyn pen winc.

Ymhell cyn cyrraedd y gwaelod 'roedd llinynnau'r coesau'n tynnu a gwasgu, a blaen bysedd traed yn swp yn nhu blaen ein sandalau.

Edrychwch ar siâp y pig, y corff, y traed a'r coesau.

Ar ddiwedd y diwrnod roedd hi'n braf iawn cael sythu'r coesau a cherdded yn ol i'r gwesty yn hytrach na rhewi wrth aros ugain munud am y bws.

Ni fyddai'r plant mwyach yn marw o'r dwymyn goch, ni fyddai coesau'n tyfu'n gam oherwydd diffyg y fitamin hwn neu'r llall?

Agor eich coesau led y pen i wneud pethau mor rhwydd â phosib.

Yna, dringo o ddifrif dros glogwyni o gregin llosg a'r llwybr yn arwain weithiau dros wyneb y graig ei hun nes gwingo o'r coesau gan flinder.

Tu draw iddynt yr oedd coesau hir mewn trowsus du, rhesog, hynod barchus, a thu draw i'r rheini wedyn, mewn hanner cylch o galedwch cadair swyddfa, weddill corff yr anfarwol Ap Menai.

Byddaf yn dioddef o symptomau fel coesau'n crynu a'r bol yn aflonydd oherwydd fod arna'i ofn.

"Dyma ti'r coesau yn ôl, ond cofia dy fod wedi addo," meddai'n garedig.

Ceisiwch edrych yn ddihidio, cyn belled ag y medrwch pan fo'r ci yn cnoi talpau i ffwrdd o'ch coesau.

"Dyden ni ddim am wneud yr un camgymeriad eto," chwarddodd pennaeth y gwersyll yma gan gymryd coesau metel oddi arno.

Owen at hynny drwy wrthgyferbynu'n weladwy y gweithdy bler, siafins-ar-lawr, coesau-doliau-ar-goll, efo'r gweithdy glanwaith mecanyddol ar ol dyfodiad y Ferch.

Roedd pawb yn rhy brysur yn hel yn eu boliau ac yn chwerthin ac yn tynnu coesau'i gilydd.

'Siarad yn gall, ddyn, neu cau dy geg,' meddai Vatilan, yn codi pen-glin rhwng coesau Gemp ac yn torri cawg Kemper llun dyn llodrau llydan am e ben.

Yn siŵr yr oedd y cosi coesau erstalwm o leiaf yn awgrymu'r awydd.

Coesau Metel

Ym Mhrydain 'roedd prinder pethau fel sebon, llafnau eillio, ac 'roedd rhai merched yn defnyddio betys cochion fel minlliw, a brownin grefi ar eu coesau yn lle sanau.

Mae'n ddrwg gen i na fedra i gynnig y moethus-rwydd sy'n siwr o fod yn beth hollol naturiol i chi yn eich gwaith bob dydd.' Sgubodd bentwr o bapurau oddi ar gadair anghyfforddus yr olwg, gan ddal ei gwynt rhag iddo ddarganfod nad oedd y coesau'n wastad hyd yn oed wedyn.

Yng Nghaerdydd tro rhai o benaethiaid y BBC oedd hi i ddiodde er mwyn yr achos ac, wrth iddyn nhw golli eu blew oddi ar eu coesau, roedd y staff yn mwynhau'r profiad a chyfrannu i'r coffrau.

Roedd hyn yn llawer llai poenus i'r coesau a phawb yn mynd yn gyflymach - i fyny ac i lawr dros y 'maguls', aros yn llai aml a gwirioneddol fwynhau'r profiad nes ein bod yn teimlo ar ben y byd - yn gorfforol a llythrennol.

"Edrych y coesa' cry' sy'n ei ddal o yn y môr." Ond, coesau cryf neu beidio, fedrai Joni ddim peidio â chofio am y rhaglenni teledu a welodd am y môr.

Fel yr awgryma'r enw, a'r un Saesneg, gallant sboncian gyda'u coesau ol cryfion.

Y pincws dur i angori'r coesau.

Cypyrddau wedi%u dymchwel, llestri wedi'u torri'n chwilfriw, ac roedd coesau'r mop a'r brwshys llawr fel matsys ym mhobman.

Cynyddodd y suo a chwifiodd y coesau blewog yn ofer yn yr awyr.

Daliodd pawb eu gwynt coesau iawn yn gwneud hyn, heb sôn am beilot hefo coesau metel!

Wedi mynd â fo i ysbyty, synnodd y meddygon nad oedd coesau fel pawb arall ganddo.

Os oedd crawn drewllyd ar glwyf ar y coesau berwid dail derwen mewn gwin gwyn neu goch a'i roi ar y clwyf.

Fe'i gwelir ar nifer o blanhigion yn ystod yr haf, ar y coesau, tan y sepalau neu mewn cilfachau rhwng dail a choesau.