Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

coffi

coffi

Ceisiodd gofio pwy fuasai'n dod â'r coffi i rywun mewn cwmni enfawr.

Gyda Concorde fe allem gael brecwast adre, cael coffi ganol bore yn America a dod nol i swper.

Prin yr âi i'w wely heb ei rannu ag Eleri ei wraig, a rhannu'r gair neu'r tro ymadrodd gyda ni ei gydweithwyr amser coffi drannoeth.

Chefais i fawr o flas ar y coffi.

Cwtogwch neu'n well byth, peidiwch ag ychwanegu siwgr at eich te neu'ch coffi a dewiswch ddiodydd ysgafn 'di-siwgr'.

Roedd adeiladau hen, prydferth, y dref yn adlewyrchu haul y bore ac roedd arogleuon deniadol coffi ffres yn yr aer.

Diolchwn hefyd i'r chwiorydd a fu'n gyfrifol am stondin y Tabernacl yn y Bore Coffi heb anghofio y rhai a ddaeth yno i gefnogi'r achos.

Ar ben hynny, dydi bws arferol y côr gyda'i thy bach a'i pheiriant coffi ddim ar gael.

Gwelai foreau coffi a nosweithiau diddan o fwyta a chyfeddach yng nghwmni cyfeillion.

mae'r casgliad yn agor, wrth reswm, efor brif gân, Dolur Gwddw, sydd yn wefreiddiol - a dweud y gwir mae hi'n ein hatgoffa o ganeuon Ffa Coffi.

Pan ledaenodd yr arfer o yfed coffi ar draws Ewrop dechreuwyd ychwanegu sicori iddo, nid yn unig er mwyn lleihau'r gost ond hefyd oherwydd y gred fod sicori'n llesol.

Hyd yn oed yma, mae treulio noson yn yr awyr agored, mewn dillad gwlyb, yn gofyn am drwbwl." "Fyddwn i ddim wedi aros allan drwy'r nos." "Roeddech chi'n cysgu pan gefais i hyd ichi..." Tawodd pan ddaeth y gwas â'r coffi a'r ffrwyth iddi.

awgrymwyd a ffwrdd a ni i grwydro rhwng y silffoedd a mwynhau sgwrs, coffi a myffin.

'Roedd y coffi, fel y gwelsom yn gyffredin yn y wlad, yn gryf, a'r gwpan yn hanner llawn o raean.

Diolch yn fawr iawn i'r rhai fu'n ein cefnogi drwy ddod i yfed coffi, prynu nwyddau a chyfrannu rhoddion.

Er mwyn gallu codi'r holl arian yma, rydym wedi bod yn golchi ceir staff yr ysgol, a trigolion y pentref, cynnal boreuon coffi, ac ar fore yr eisteddfod ysgol eleni, fyddwn ni yn cychwyn ras balwns, a fydd yn cael ei ffilmio gan HTV.

Tyb rhai ei fod yn gwrthweithio effeithiau'r caffin yn y coffi.

A diolch am y coffi.

Cododd ei ben o'i ddwylo wrth i Kirkley gerdded i mewn i'r swyddfa ac estyn am y coffi'n ddiolchgar.

Rhyfeddu fod y person hwnnw'n cribo'i wallt mewn ffordd arbennig, yn siarad ag acen ddieithr, yn darllen llyfrau anghyfarwydd, yn gwneud coffi mewn ffordd wahanol...

Roedd y coffi a'r cyffur yn dechrau gweithio.

Cyn hynny gadawsai Menna fi, a mynd i ystafell ginio'r ysgol i wneud yn siwr fod y coffi a'r bwydydd yn barod ac mewn trefn.

Roedd William yn lecio cael ei bryfocio gan Cathy a gwenai'n swil wrth sipian y coffi chwilboeth.

Am roi coffi mewn mwg pridd yn lle mewn cwpan tsiena grand a .

Dyna chi,' meddai, gan sodro ei fwg coffi wrth ochr ei hun hi.

Un noson wedi i mi a fy nhramps ddod yn ôl dyma ni'n eistedd yn y lolfa i gael coffi cyn mynd i'r gwely, ac o dipyn i beth dyma hi'n troi yn stori ysbryd.

Dod o hyd i dy coffi tua chanllath tu allan i giât y coleg.

O ddechrau'r ddeunawfed ganrif ymlaen, 'doedd dim gwrthbwysau arall - dim cymdeithasau tai coffi, dim dosbarth masnachol Cymraeg, dim agnosticiaid prifysgol, dim criwiau o arlunwyr, dim diletantiaid llengar (ac eithrio ychydig o bersoniaid), dim isfyd Bohemaidd.

Er nad yw'r gân yn un hir y maen bleserus iawn ac yn dangos elfennau o gerddoriaeth bync Gymraeg - mae yna gyffyrddiadau syn atgoffa rhywun o gerddoriaeth Ffa Coffi Pawb.

Dyma hi'n cynnig coffi i bennaeth corff rhyngwladol.