Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cofiadwy

cofiadwy

Roedd gan yr hen Lloyd y ddawn ddiamheuol o hoelio sylw'i gynulleidfa gyda dywediadau a delweddau cofiadwy, megis "Mae'r diafol fel y clacwydd, pan fyddwch chi'n meddwl eich bod chi wedi ei goncro, mae e'n troi 'nol ac yn eich brathu chi." Ar un achlysur fe gyhuddodd ei braidd o fod "mor gul a whilen racer".

Cerddi ychydig yn fwy cofiadwy i mi oedd y rhai am y Gymru gyfoes.Mae Croesawu'r Cynulliad yn felys chwerw ei naws wrth i'r bardd gymharu sefyllfa o lawenydd yn ein gwlad ni a sefyllfa boenus barhaus Iwerddon.

SUL Y PASG: Cafwyd cyfarfod cofiadwy hefyd Nos Sul y Pasg yng nghapel Carmel.

Yn ystod y cyfnod dan sylw cawsom ganddynt bortreadu cofiadwy o gyfnodau amrywiol o'r bedwaredd ganrif ymlaen.

Ceir yn y cymeriad cofiadwy hwnnw, hefyd - yn ôl ei gyfaddefiad ei hun, lawer iawn o'i brofiad o'i fam.

I gydfynd â swn amrwd y gitars mae yna riff cofiadwy iawn yn rhedeg drwy'r gân ac i Pwdin a'i allweddellau mae'r diolch am hwnnw.

Un o westeion mwyaf cofiadwy y gyfres ddiweddaraf oedd yr awdur ar dramodwr Meic Povey.

Yn wir, dyna'r thema a ysbrydolodd ei emynau mwyaf cofiadwy, fel yr ysbrydolodd ei gân fawr Golwg ar Deyrnas Crist.

Ers cyn cof bron mae'r grwp wedi creu cloriau unigryw ac yn meddwl o hyd am ffordd o wneud eu cds yn rhai cofiadwy.

Mae rhai yn credu mai caethwas ydoedd, yn hen ddyn bychan, cwmanllyd, ond nid oes dwywaith fod ganddo ddychymyg byw iawn a dawn i greu straeon cofiadwy.

Roedd achlysuron cofiadwy eraill hefyd.

Clywais am gyfraniad cofiadwy Ieuan Evans, Rhydymain yn portreadu'n effeithiol mewn Rali yn nyddiau cynnar y mudiad pan yr oedd y Rali yn unig faes gweithgareddau o'r natur yma.

Daw crybwyll y lasso a fi'n daclus iawn at un arall o gymeriadau cofiadwy fy mhlentyndod, Jim y Glo.

Un o'i fuddugoliaethau mwyaf cofiadwy efallai oedd honno dros Willie Pastrano a ddaeth wedi hynny'n bencampwr pwysau go drwm y byd.

Gall yr awdures ysgrifennu'n gelfydd, creu rhai cymeriadau cofiadwy a llwydda i gadw diddordeb y gynulleidfa gydag amryw o droadau diddorol yng nghynffon y straeon.

Picasso yn creu llun cofiadwy i bortreadu'r erchylltra.

Un o westeion mwyaf cofiadwy y gyfres ddiweddaraf oedd yr awdur a'r dramodwr Meic Povey.

Ar sail ei pherfformiad ysgytwol hi a Brenciu o Romania, mae'n bosib mai o Ddwyrain Ewrop y daw cantorion mwyaf cofiadwy cystadleuaeth eleni.