Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cofion

cofion

Anfonwyd ein cofion at Mrs Medi Williams a hefyd Mrs Eurof Jones, y ddwy heb fod yn rhy dda yn ddiweddar.

Bydd gan ugeiniau o gymdeithasau ledled Cymru eu cofion eu hunain amdano.

Os oes eraill derbyniwch ein cofion cynhesaf.

Anfonwyd cofion atynt.

Anfonwn ein cofion at ei wraig Gill a gweddill y teulu yn eu galar a'u hiraeth.

Cofion cynnes,

Cofion gorau, Lludd Cludwyd y llythyr gan negesydd ar geffylau chwim rhwng y ddwy brifddinas.

Anfonwn ein cofion atoch.

Dymunwn yn dda i Wyn Lunt, ar ei ymddeoliad o Ysgol Dolgarrog, ac anfonwn ein cofion at ei briod, Dorothy hefyd.

Roedd yna fath o eglwys gynulliedig o siaradwyr Cymraeg na allent, hyd yn oed pe dymunent, ymwrthod yn llwyr a chynhesrwydd y profiadau a'r cofion a oedd yn gyffredin iddynt.

Ac yn cofion well byth yr hyn a ddigwyddodd wedyn wrth i fwystfilod afreolus y Frenhiniaeth a'r Wasg fod au dannedd yng nghynffonau ei gilydd.