Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cofrestrydd

cofrestrydd

Wedyn pwdodd Constantine a mynd ar streic a gwrthod gwneud ei waith fel cofrestrydd yr esgobaeth.

Mae carped sy'n adrodd darnau o'r stori ar lawr swyddfa'r cofrestrydd ac ni chaniateir i unrhyw un ganu unrhyw fath o gerddoriaeth yn y Bungelosenstrasse oherwydd ar hyd y stryd hon, yn ôl y chwedl, yr arweiniodd y Pibydd y plant cyn iddyn nhw ddiflannu.

Ffoniwch fi yma yfory, mi fydda i wedi cael gair efo'r cofrestrydd.'

Daeth yn aelod anhepgor o Senedd a Chyngor y Coleg, a chymerodd ran mewn nifer o ymgyrchoedd yno - ynglŷn â statws y Gymraeg (ymgyrch a'i cleisiodd yn arw), ynglŷn â phrifathrawiaeth y cyn-Brifathro, ynglŷn â phenodiad cofrestrydd newydd; a phan oedd yn Ddeon Cyfadran y Celfyddydau cafodd un ysgarmes enwog ynghylch ad-drefnu.

Nid oedd cofrestrydd y Coleg ar y pryd yn ei chael yn hawdd dygymod â brwdfrydedd cenedlaethol y myfyrwyr.

Wrth eld ymateb Llio i hyn, a sylweddoli na fyddai gan ddisgyblion ysgol lawer o arian, ychwanegodd Mr Puw: 'Mae cofrestrydd yr ardal yma yn hen ffrind i mi.