Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

colled

colled

Ond ein colled ni'r gynulleidfa yw hynny wrth gwrs.

Estynnwn ein cydymdeimlad i'r holl deuluoedd hyn yn eu colled a'u hiraeth.

Colled fawr i'r rhai hynny ohonoch fethodd ag ymuno a ni.

Bydd colled fawr ar ei ol a dymunwn yn dda iawn iddo ar ei ymddeoliad.

Y mae'n ddi-os i'r fersiwn Saesneg ennill mewn urddas trwy'r diwygio hwn, ond colled fu dileu bywiogrwydd a naturioldeb Saesneg Tyndale.

Estynnwn ein cydymdeimlad i Mrs Mitchell a'r teulu oll yn eu colled.

Talwyd teyrnged i Miss Pritchard gan y Llywydd, bydd ein colled fel Rhanbarth yn fawr ar ei hôl.

GWARCHOD NATUR, DAEAREG A'R TIRWEDD: Gall cloddio mwynau gael effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol ar warchodaeth natur ac ar adnoddau tirweddol Gwynedd, o ran colled neu ddirywiad cynefinoedd lled-naturiol a newid tirweddau, tirffurfiau a defnyddiau tir traddodiadol.

Onid y cwmniau a oedd yn gobeithio gwneud ceiniog mor sydyn o'r fenter a ddylai ysgwyddor gost a a sefyll eu colled.

Cydymdeimlwn â'r teulu yn eu colled.

A dod â lliw i undonedd bywyd wnaeth Iesu on'dife, a'r disgyblion, a ffordd rhai a'u gwelodd nhw wedi'r atgyfodiad o ddweud fod colled arnyn nhw oedd dweud, 'Llawn o win melys ydynt'.

Mae Niedzwiecki'n gadael Chelsea wedi cyfnod o bron ugain mlynedd ac mae hynny'n amlwg wedi bod yn ergyd i gyn-golwr Cymru ond yn ôl nifer o bobol o fewn y gêm, Chelsea fydd ar eu colled.

Cyfeiria'r Rheolwr at rannau eraill o'r wlad lle 'roedd gwasanaethau a oedd yn gwneud colled yn cael eu noddi gan awdurdodau lleol oherwydd eu hangenrheidrwydd cymdeithasol.

Dyna'n colled ni : "Mae Rhos heb y Stiwt fel brenin heb ei goron".

Roedd yna gyfarfodydd yn y bore a chyda'r nos, a chyngerdd - colled ariannol oedd hwnnw.

Dyna beth oedd colled, y rhan fwyaf blasus!

Yn y gorffennol, cyllidid cynlluniau Anghenion Arbennig i raddau gan y Grant Colled Hostel.

Y flwyddyn ddiwethaf ni fu'r clwb yn agored fawr oherwydd atgyweirio'r ganolfan a bu colled mawr i'r aelodau am le i fynd ar nosweithiau oer y Gaeaf.

Cydymdeimlwn yn ddwys a chwi a'r teulu yn eich colled.

Mae gan bob malwr ei le ei hun; term y gwaith amdano yw Bargen, ond coeliwch fi fuo erioed enw mwy camarweiniol; colled a llwgfa fu i ugeiniau, fel y dywedodd un ryw dro.