Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

collwyd

collwyd

Dros amser collwyd y gair tafarn o'r enw ond tyfodd yr elfen olaf boncath yn enw ar y pentref lle safai'r dafarn.

Collwyd ugeiniau o ddawnsfeydd yn sgi%l y ddau ddiwygiad crefyddol ar droad y ganrif.

Collwyd rhywogaethau dirifedi yn llwyr a gwelwyd lleihâd enbyd mewn eraill.

Wedi cau gwaith Glynebwy collwyd 13,000 o swyddi.

Bryncir oedd y Clwb cyntaf yn yr ardal ond sefydlwyd Clybiau Llanystumdwy a Phorthmadog yn fuan iawn ar ei ôl ac felly collwyd nifer o'r aelodau yn bur fuan yn ei hanes.

Collwyd miloedd o swyddi wrth i weithiau dur gau.

Collwyd hefyd wr a fynegi ei farn yn ddiflewyn ar dafod.

Collwyd cysylltiad ar raddfa fawr â phobl ifainc ac erbyn hyn y mae'r plant bach yn prysur lithro allan hyd yn oed o'r hen gysylltiadau cymdeithasol a diwylliannol â'r eglwysi.

Trowyd ffriddoedd serth a'r ucheldiroedd yn borfeydd bras, traenwyd y corsydd, plannwyd miloedd o erwau o goed bytholwyrdd felly collwyd cynefinoedd gwyllt, - y coedlannau derw a'r rhosydd a'r grug, a hefyd yr arferion hynafol a ganiataodd i laweroedd o blanhigion ac anifeiliaid ffynnu mewn cydberthynas â dyn.

Collwyd llawer o bethau fel lamp baraffin a haearn smwddio.

Ond cyn iddo dyfu'n dad fel tad plant eraill, fe'i golchwyd oddi ar fwrdd ei long mewn ystorm ym Mae Bombay ac fe'i collwyd.

Chwalwyd cymunedau Cymraeg, collwyd llawer o Gymry ifanc a daeth mewnlifiad mawr i Seisnigo'n pentrefi.

Collwyd y deuddydd cyntaf heb unrhyw chwarae o gwbl.

Rhwng Mehefin 1980 a Mehefin 1982 collwyd 106,000 o swyddi.