Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

comisiynydd

comisiynydd

Mae Sian Howys, aelod amlwg o Senedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, sydd hefyd yn weithwraig gymdeithasol yng Ngwynedd wedi anfon llythyr at Rhodri Morgan y Prif Ysgrifennydd sy'n galw ar i'r Comisiynydd Plant a apwyntir yng Nghymru i fod yn berson dwyieithog.

Esboniodd - - fod yr hawl i archwilio yno er diogelu'r Sianel mewn achosion o dorr cytundeb, mewn achosion lle nad yw'r comisiynydd yn teimlo ei fod wedi cael gwerth ei arian, ac er mwyn atebolrwydd cyhoeddus.

Moseley Y Comisiynydd Seneddol - William Reid

Yn dilyn adroddiad Waterhouse mae Cymdeithas yr Iaith yn croesawu'r penderfyniad i apwyntio Comisiynydd Plant i Gymru.

Mae'r comisiynydd chwarae brwnt, Russell Howell, wedi bod yn edrych ar dapiau fideo o'r gêm ac wedi penderfynu nad oes angen cosbi.

Medrai'r Gymuned ddyrchafu teyrnasiad y Comisiynydd.

Roedd yr ail gynnig brys yn galw ar i'r Comisiynydd Plant a apwyntir yng Nghymru feddu ar sgiliau dwyieithog.

Fe roddodd - - enghraifft o broblemau sy'n cael eu hwynebu gan y Comisiynydd Drama.

Roedd - - yn poeni fod comisiynydd yn berygl o golli ei statws di-duedd wrth gymryd gwaith uwch-gynhyrchydd.

Y Comisiynydd Lleol - Elwyn R.

Yn ei llythyr mae Siân Howys yn dweud: 'Yn dilyn adroddiad Waterhouse mae Cymdeithas yr Iaith yn croesawu'r penderfyniad i apwyntio Comisiynydd Plant i Gymru.

Roedd - - yn awyddus i weld y cyfrifoldeb o gynhyrchu yn nwylo'r cynhyrchydd a'r materion golygyddol yn gyfrifoldeb ar y cyd rhwng y cynhyrchydd a'r comisiynydd.

Mae Siân Howys, aelod o Senedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, sydd hefyd yn weithwraig gymdeithasol yng Ngwynedd, wedi anfon llythyr at Rhodri Morgan, y Prif Ysgrifennydd, yn galw ar i'r Comisiynydd Plant a apwyntir yng Nghymru i fod yn berson dwyieithog.

Awgrymodd - - y byddai'n dda i gynhyrchydd sydd yn bwriadu ariannu'r datblygu syniad i drafod y cynnwys yn fras gyda'r comisiynydd cyn gwneud y buddsoddiad rhag ofn fod sawl syniad tebyg ganddo o dan ystyriaeth neu broblem arall tebyg.

Roedd - - yn gweld ei rôl ef fel un comisiynydd mewn achosion o'r fath.

Petai comisiynydd enwi wedii benodi yna ni fyddai angen i'r chwaraewyr gario clecs.