Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

comiwnyddol

comiwnyddol

Roedd Pol Pot a'r Khmer Rouge am gyflwyno chwyldro comiwnyddol i'r wlad.

Y Chwyldro Comiwnyddol yn ffrwydro yn Rwsia, a Lenin a Trotsky yn dod i rym.

Dyma'r gloch y gorfodwyd i'r awdurdodau comiwnyddol ei chanu ar y dydd y clywyd fod Cardinal y ddinas, Karol Woytyla, wedi ei ethol yn Bab dros yr Eglwys Gatholig.

Mae'n ddiddorol, er hynny, fod Stalin, hyd yn oed, yng nghanol berw'r Chwyldro Comiwnyddol wedi gorfod rhoi ystyriaeth i athroniaeth cenedlaetholdeb.

Yn anffodus, doedd y nwyddau a gyrhaeddai o wledydd comiwnyddol y Dwyrain ddim o'r safon gorau bob amser.

'Roeddwn wedi darllen llyfrau am rai fel Brother Andrew, a fu'n cludo Beiblau yn y dirgel dros y ffin i wledydd comiwnyddol.

Parhaodd y protestiadau, nid yn unig yng Nghymru ond yn Ewrop, America a'r gwledydd comiwnyddol.

'Roedd Peter, y meddyg, wedi bod sawl tro yn y gwledydd comiwnyddol.

Roedd yr yl yn arddangos nid yn unig gyfoeth cerddorol y wlad, o'r oesoedd canol hyd at Chopin, Szymanowski, ac yna gyfansoddwyr yr oes sydd ohoni, ond hefyd fryn dipn o bensaerni%aeth, drama a llenyddiaeth fodern ynghyd â hannes twf a datblygiad Pyl yn y cyfnod comiwnyddol sydd wedi dirwyn i ben yn ddiweddar.

Nid yw'r camau sydd wedi arwain at dro%edigaeth wleidyddol Harri wedi eu llunio'n fwriadol ofalus yn y lle cyntaf, felly nid yw'n syndod ei fod yn diosg ei blisgyn Comiwnyddol mor hawdd.

Erbyn heddiw cerddodd y Khmer Rouge Comiwnyddol i fewn i'r wlad brydferth hon ac ar ôl rhyfel erchyll o ladd ac ysbeilio creulon fe'i trowyd ganddynt hwy yn wlad gomiwnyddol a newidiwyd ei henw wedyn i Kampuchea.

Yn ail, 'roedd llawer o weddio am i Dduw gofio'r Cristnogion mewn gwledydd comiwnyddol - ond gweddio cyffredinol iawn oedd hwn.

Mr Annie Powell, Maer Comiwnyddol cyntaf Prydain, yn cychwyn ar ei swydd fel Maer Y Rhondda.

Gwyddwn fod yna frodyr a chwiorydd a oedd yn dioddef pob math o bethau mewn gwledydd comiwnyddol, yn syml oherwydd eu bod yn credu yn Iesu Grist fel eu Gwaredwr.

Ymgyrchoedd comiwnyddol yn Yr Almaen, ac ar yr un pryd teimladau gwrth-Iddewig yn eu hamlygu eu hunain yn y wlad.

Hwn oedd y tro cyntaf iddo ddangos ei liw comiwnyddol, a dyna yw'r ddelwedd ohono ers hynny; cadarnhawyd amheuon yr Unol Daleithiau ei fod yn gomiwnydd rhonc.

Hyd yn oed yng nghanol y sloganau comiwnyddol arferol - rhai y byddech chi wedi eu gweld mewn unrhyw wlad gomiwnyddol - roedd yna elfennau gwahanol.

Ond un o brif nodweddion y cyfnod comiwnyddol oedd ardderchogrwydd y gyfundrefn addysgiadol.