Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

consortiwm

consortiwm

Yn ôl yr adroddiadau mae'r rhain yn ceisio rhoi consortiwm at ei gilydd i brynu'r clwb.

Canolfan Ewropeaidd Cymru - Sefydlwyd Canolfan Ewropeaidd Cymru fel consortiwm o awdurdodau cyhoeddus, rhanbarthol a lleol.

Mae disgwyl y bydd consortiwm Airbus yn cadarnhau ddydd Mawrth y bydd yn mynd ymlaen i gynhyrchu'r awyren A3XX.

Adroddiadau eraill sy'n ychwanegu at flas y stori yw bydd y cyn-gadeirydd, Steve Hamer, adawodd y clwb wedi ffrae efo'r cadeirydd presennol, Neil McClure, hefyd yn rhan o'r consortiwm.

Yn yr Almaen, mae cynrychiolwyr BMW yn trafod gydag aelodau consortiwm Phoenix sydd am brynu Rover.

Consortiwm o adeiladwyr lleol a enillodd y tendri i wneud y gwaith ac fe ddechreuwyd ar y gwaith rhyw chew mis yn ol.

yr oedd dyfais newydd david hughes, er mor amherffaith, yn cynnig arf bwysig i'r consortiwm, gan ei fod cymaint yn well nag unrhyw beiriant arall, ac felly gallai roddi mantais fasnachol aruthrol i'r sawl a'i pherchenogai.

- llinynau yn help i'r consortiwm cyfan.

Ers ei sefydlu fel consortiwm o awdurdodau addysg lleol ym 1948, mae Cyd-bwyllgor Addysg Cymru (CBAC) wedi profi ei werth i'r gymuned addysgol yng Nghymru.