Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

corwynt

corwynt

Dechreuodd y cardotyn ymosod ar y wledd ac roedd sbort a bri y cwmni wedi diffodd fel cannwyll mewn corwynt erbyn hyn.

Dychrynais gymaint fel y neidiais o'm gwely heb feiddio cyffwrdd ychwaneg ynddi, i lawr y grisiau â mi fel corwynt ac ofn yn fy mharlysu.

'Mae'r awel dyneraf yn peri i grynu ac mi fydd rhaid inni ddawnsio i'r corwynt yma fel pob corwynt arall.'

Enwyd y Brifysgol yn URRACAN, wedi corwynt mawr 1988.

Ei bersonoliaeth yn gorlifo, personoliaeth fel corwynt.

Gydag un hwrdd derfynol, siglodd y corwynt y boncyff cadarn gan ei daflu tua'r ddaear.

Does dim i'w wneud ond eu blasu; er y gellid, efallai, atgyfnerthu eu heffaith arnom trwy ddarllen gwaith meistr cyffelyb ar iaith a dychymyg, megis yr hen fardd hebreig hwnnw gynt a barodd i Dduw ateb Job o'r corwynt: 'Ble'r oeddit ti pan oedd sêr y bore i gyd yn llawenhau, a holl feibion Duw yn gorfoleddu?' Ar y llaw arall ni chawn anhawster i amgyffred arwyddocâd y gwrthgyferbyniad awgrymog rhwng 'ymryson' yn nechrau'r pennill a 'murmur' ar ei ddiwedd.