Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cosbi

cosbi

Fe ddywed y Quran yn Sura 42, adnod 41: 'Nid yw'r sawl sy'n ymladd pan fyddant dan ormes yn euog, ond bydd Allah yn cosbi'r gormeswyr.' Deued y dydd.

Ni ellir cosbi cyrff cyhoeddus yn ariannol am beidio â chydymffurfio â'r ddeddf.

Roedd yn anodd credu fod y rhai oedd yn gyfrifol, nid yn unig wedi osgoi cael eu cosbi, ond nawr yn cael eu cydnabod gan fwyafrif llywodraethau'r byd fel gwleidyddion cyfreithlon.

Yr oeddem yma i gael ein cosbi, ac ni buom yn yn hir cyn sylweddoli y byddai'n rhaid inni fagu penderfyniad cryf os oeddem am ddod allan o'r lle hwn yn fyw Un ffordd i'n cosbi oedd rhoi llai o reis inni a'n gorfodi i fyw ar ddau bryd y dydd.

Mae'r comisiynydd chwarae brwnt, Russell Howell, wedi bod yn edrych ar dapiau fideo o'r gêm ac wedi penderfynu nad oes angen cosbi.

Trosedd gan Mark Aizlewood yn y cwrt cosbi yn arwain at gic rydd anuniongyrchol ac ergyd gan Lilian Popescu yn rhoi dim cyfle i Gary Wager.

'Rwy wedi fy siomi y bu'n rhaid cosbi cynifer o chwaraewyr.

Ni fydd clwb pêl-droed Chesterfield yn apelio yn erbyn penderfyniad y Cymdeithas Pêl-droed Lloegr i'w cosbi naw pwynt am gamweinyddu ariannol.

Yna, naw munud cyn y diwedd, lloriodd yr eilydd Scott Young Liam Lawrence yn y cwrt cosbi.

Yna funudau o'r diwedd baglodd Phil Neville ymosodwr Romania, Viorel Moldovan, yn y cwrt cosbi.

Dwi'n dallt pam nad ydach chi isio 'nghynnwys i yn eich tŷ, yndw'n iawn, ond pam cosbi Ifan druan a fynta heb wneud dim byd o'i le?

Bydd y Cwmni hefyd yn cael eu cosbi am y troseddau a gyflawnwyd yn erbyn pobloedd yr Ogoni.

Yn fy marn i mae'n bwysig bod y rhai euog, os y bydd achos, yn cael eu cosbi'n llym a digyfaddawd.

Bu Abel Xavier yn ddigon anffodus i daror bêl gydai law yn y cwrt cosbi.

Mae'r ddau glwb yn disgwyl clywed a fyddan nhw'n cael eu cosbi gan banel disgyblu Cymdeithas Pêl-droed Lloegr.

Dywedwyd wrthym y byddem yn symud o fewn wythnos, a thybiem yn siwr mai cael ein symud i wersyll newydd yr oeddem i gael ein cosbi am yr hyn a ddigwyddodd yma.

Mae'r Cwrdiaid yn cael eu cosbi am feiddio herio unbeniaeth Saddam Hussein.

Hyd ddechrau'r ganrif bresennol yr oedd plant mewn ysgolion yng nghanol y Gymru Gymraeg yn cael eu cosbi am siarad eu hiaith ym mhlith ei gilydd hyd yn oed ar y maes chwarae.