Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cost

cost

Mae'r problemau hyn yn codi yn bennaf o ganlyniad i werthu uniongyrchol o'r canolfannau mewn achosion lle mae cost cludiant yn ddrud iawn, a hefyd yng nghyswllt Cynllun Adnoddau CBAC oherwydd bod effeithiolrwydd y system yn dibynnu ar swyddogion yr Awdurdodau sy'n gyfrifol am y dosbarthu i'r ysgolion.

Cost yn dibynnu ar faint y gwaith

20.00 (yn cynnwys TAW) yw cost y pecyn.

Mae'r raddfa hon yn amrywio yn ôl graddfeydd llog morgais ar y pryd, yn cynyddu pan fydd cost benthyca yn cynyddu, ac i'r gwrthwyneb.

Y prif broblemau yw cost a chymhlethdod y prosesau sy'n ymwneud â'r gwaith.

Davies honiad y Loteri mai cost y prosiect fyddai 345,000, gan fynnu fod y 100,000 sydd wedi ei addo i dalu'r costau i gyd.

Mae lleoliadau athrawon yn ddull cost effeithiol o ddatblygiad proffesiynol sydd wedi'u cynllunio i gyfarfod ag anghenion y cynllun datblygu ysgol a datblygiad gyrfaol yr unigolyn.

Ychwanegir 2.00 (cost cludiant) at bob archeb.

Cynhyrchodd hefyd ddwy gyfres o raglenni byr dyddiol - Beautiful Things, ffyrdd cost-effeithiol o wella eich cartref a Noble Thoughts, cyflwyniad gwreiddiol i athroniaeth y gorllewin gan Roy Noble ar gyfer BBC Un a BBC Dau.

Yn y cyfnod dan sylw, bu cost llawn gwarant o'r fath yn fwy na chyfraniad yr AALl.

Cost =

Cost llawn projectau = cymorth grant + cyfraniad - incwm y ganolfan

"Mi fydd cost cynnal y tŷ yn isel am flynyddoedd i ddod", meddai Godfrey.

Mae cost adeilad Richard Rogers wedi cynyddu i 32m ac mae Mr Morgan eisiau sicrhau ei fod o'n cael gwerth yr arian.

Cost y Rhyfel i Gymru: lladd 20,000 yn y Lluoedd Arfog a'r Llynges Fasnach; 1000 wedi eu lladd yn y bomio; tua 350,000 o 'faciwis wedi dod i Gymru, a'r Swyddfa Ryfel yn meddianu 200,000 erw, sef 10%, o dirwedd Cymru.

Er enghraifft, os ydym yn gwybod faint y mae glofa yn ei gynhyrchu, gall fod yn fater eithaf hawdd, trwy gynllunio'r cyfrifon yn briodol, i gyfrif cost tunnell o lo.

Oni chytunir yn wahanol bydd cost cludiant cyhoeddus am deithio ail ddosbarth.