Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

craig

craig

Craig White, sydd heb chwarae gêm dosbarth cynta ers chwe wythnos, yw'r ffefryn i chwaraen ei le.

Gadawodd Craig Ryall ei gartre yn Heol Illtyd, Pentre'r Eglwys, Pontypridd, am naw o'r gloch nos Iau.

Craig Faulconbridge gafodd gôl arall Wrecsam.

Chwaraeir y gêm brawf gynta rhwng Lloegr a Phacistan ddydd Iau, ac y mae pryder ynglyn â ffitrwydd Craig White Fe gollodd e seswn hyfforddi ddoe gydag anaf i'w gefn.

Llwyddes i ffeindio Craig drw fy mowyd." Ymlaen wedyn: "Wen i'n darllen y Beibl drwddo o'r dechre i'r diwedd pan wên i ar y môr ond nawr fydda i yn cadw at y Salme a'r Testament Newydd.

Pan dry'r llwybr yn raddol i'r dde fe ddowch i olwg craig anferth ar ganol llwybr y rhewlif am Nant Gwynant.

Mae craig sy'n gyfoethog mewn magnesiwm carbonad, sef Dolomit, i'w weld yng nghanol creigiau'r bae, yn ogystal â Charreg Galch Wlitig.

Hefyd, bydd bowliwr Swydd Derby, Dominic Cork, ddim yn chwarae i Loegr yn y Prawf Cyntaf oherwydd anaf i'r gefn, ond mae'n bosib y bydd y capten, Nasser Hussain, Michael Vaughan a Craig White yn ddigon iach i chware.

Llanddewi Brefi fraith Lle brefodd yr ych naw gwaith Nes hollti Craig y Foelallt.

Y sgôr derfynol oedd 46 - 20, gyda'r capten Craig Quinnell yn sgorio dau o'r chwe chais.

Bu Craig Morgan, asgellwr Caerdydd, yn ymarfer gyda'r garfan y bore yma.

Mae ecoleg yn golygu mwy na rhyngberthynas anifeiliaid a phlanhigion wedi ei blethu a chymhlethdodau tywydd ac ansawdd craig a phridd...

Oni bai ei fod yn adnabod pob ffos a phob craig, pob llethr neu wyrad sydyn ar wyneb y tir, byddai ef wedi baglu mae'n siŵr sawl gwaith y nos honno.

Ces i ngeni a nhraed bron yn y dŵr yn Craig y Don ar y Parrog; ofiad y Bae dair gwaith pan yn ifanc.

Rydych yn sefyll rwan wrth ochr y lle y byddem ni yn ei alw yn Graig y Cyfyng ac mae Craig Rhwng-ddwy-afon ychydig ymhellach.

Os ydych yn hoffi casglu ffosiliau does dim gwell craig na'r Garreg Galch yma ger Bwlch Kate Anthony sy'n llawn o'r crinoid bychan ac o'r cwrel Caninia, Lithostrotion, Cyringopora a Michelina, heb sôn am y braichiapod a'r gostropod (Bellerophon a Euromphalus).

Mae sibrydion bod chwaraewr canol-cae Cymru, Craig Bellamy, am symud o Coventry - tasai'r clwb yn disgyn o'r Uwch-gynghrair ddiwedd y tymor.

Rwyn siŵr y byddwn ni'n hapus iawn yn Craig-y-don.

Craig galed, folcanig na ychwanegodd fawr o faeth i'r pridd.

Mae'n rhywfaint o syndod nad yw asgellwr dawnus Caerdydd, Craig Morgan, yn cael ffafriaeth ar ôl disglleirio a sgorio dau gais gwych dros ei glwb echdoe.

Cerddodd y ddau ar hyd y llwybr ymhellach o'r pentref i gyfeiriad Clogwyn Arthur, craig fawr oedd yn codi uwchben Pwll Mawr.

Yn ôl y bardd Waldo Williams yn y gerdd "Anatiomaros," fe lifa Cariad Duw o wythi%en mewn craig yn barhaus i'n cynnal: .

mae'r swyddfa yma yn perthyn i'r heddlu, senorita craig, " meddai fe.

Pas gan Darren Ferguson i Kevin Russell a pheniad syml i Craig Faulconbridge heibio Jason Jones.

Craig o ithfaen caled yn dal ei thir yn nannedd tonnau Môr Iwerydd yw Llydaw.

Roedd o'n nabod y siâp - Craig y Lleuadau.

Ymhen rhyw filltir a hanner o Abergwesyn cyrraedd unigedd Cwm Irfon; Craig Irfon i fyny ar y dde ac afon Irfon islaw ar y chwith.

Daethpwyd o hyd i gyrff y ddau frawd gyda'i gilydd ger y ffynnon wrth odre Craig Irfon a dyna sut y cafodd yr enw Ffynnon y Brodyr.

Mae Craig White 89 heb fod mâs a rhannodd e a Thorpe bartneriaeth o 166 am y chweched wiced.

Ond dywedodd rheolwr Yr Alban, Craig Brown, mai dyma un o berfformiadau gwaetha ei dîm ers iddo fod wrth y llyw.

Doedd dim sôn am yr holl lwch folcanig amryliw - y llwch lle'r oedd Meic ac Elen wedi darganfod yr hen gledrau a arweiniai at fynedfa gudd Craig y Lleuadau.

'I enw fe yw Craig-y-don." Gwenodd ei wraig.

Cafodd Craig Morgan anaf, ac mae'n bosib na fydd e'n chwarae eto yn ystod y daith.

Beth bynnag mae Craig-y-don yn lle digon mawr i'ch teulu chi - a hithe hefyd.

Craig folcanig yw hon eto, dolerite y tro yma a goleddodd yn golofnau hecsagonal.

Mae disgwyl cadarnhad canlyniadau profion meddygol ar Craig Morgan a Jamie Robinson.

Sgoriodd Craig White 120 i Loegr yn eu gêm yn erbyn Tîm y Noddwyr yn Rawalpindi, Pakistan.

Mae dau newid arall ymhlith y chwaraewyr eraill - Craig Williams yn lle Gareth Thomas ar yr asgell ac Owain Williams yn lle Emyr Lewis yn safle'r wythwyr.

Mae amheuaeth am ffitrwydd Craig Quinnell.

ond mae craig lle tardd Tosturi o'r wythi%en, nid â'n wyw.

roedd wyneb lopez yn ddifrifol mae dau berson wedi cymryd lle betty a susan yn barod, senorita craig.

Roedd e'n byw mewn tŷ gweddol fawr ar yr Orsaf 'ma - hen dŷ oedd yma cyn i ni gyrraedd; Craig-y-don yw 'i enw fe ...