Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

creaduriaid

creaduriaid

Uwchben y creaduriaid yr oedd math ar ffurfafen, yn debyg i belydrau grisial ac yn ofnadwy; yr oedd wedi ei lledaenu dros eu pennau oddi uchod.

maen nhw'n dweud bod yr eliffant yn un o'r creaduriaid mwyaf cymdeithasol ar wyneb daear.

Dyry ecoleg a bioleg môr wybodaeth inni am y 'matrics biolegol' sy'n diogelu y llongddrylliad, am gynnwys yr haen galed organig a'r effaith a gaiff creaduriaid y môr ar safle.

Bob nos ers tri mis bron ar ol iddi dywyllu, ac wedi iddo ef wneud ei bererindod fach olaf i weld ymhle'r oedd y creaduriaid ac i sicrhau fod pob drws a phob giat a oedd i fod i'w gau wedi'i gau, fe eisteddai yn ei gadair.

Mae creaduriaid o'r fath i'w cael yn y Dwyrain Pell ac y mae'n swnio'n debyg fod dwy ohonyn nhw wedi dod draw acw ac yn ymladd unwaith y flwyddyn.

Creaduriaid bach addfwyn ydyn nhw, gyda llygaid mawr brown.

Hawdd yw edmygu pob un o'r creaduriaid hyn ond annisgwyl braidd yw'r toreth o lenyddiaeth a gyhoeddwyd yn flynyddol sy'n ymwneud a hwynt.

Ond creaduriaid hynod o ddyfeisgar ydi baeddod.

Heb fod yn ddoeth nac yn wybodus yn ffyrdd y creaduriaid hyn; drwy un o'r rholiau cardbord yna syn cadw tinfoil efoi gilydd y daeth o allan yn y diwedd.

Ple bynnag yr oedd yr ysbryd yn mynd, yno yr aent hwythau hefyd; ac fe godai'r olwynion i'w canlyn, oherwydd yr oedd ysbryd y creaduriaid yn yr olwynion.

Yn rhai creaduriaid y mae eu traed gwedi eu gwneuthur yn dra chryfion i gynnal corph anferth, amrosgo, fel yr elephant: yn eraill y maent gwedi eu haddasu i chwyrnder a chyflymder, megys yr ewigod a'r ysgafarnogod...yn eraill i rodio a chloddio, megys y wadd...ac yn eraill i rodio ac ehedeg, megys yr ystlum, a gwiwer Virginia...

Er hynny, mae'r holl amrywiaeth bywyd ar y Ddaear heddiw, a phobl yn ei mysg, yn ddisgynyddion i'r creaduriaid hynny oedd yn fwy llwyddiannus wrth ddatrys 'problemau bywyd' na'u cyd-greaduriaid yn y gorffennol.

Yna sylwodd y milwyr mai ymladd yn erbyn ei gilydd a wnâi'r creaduriaid.

Clywais sŵn adenydd y creaduriaid yn cyffwrdd â'i gilydd, a sŵn yr olwynion wrth eu hochr, a sain tymestl fawr.

yn fyrrach, na'i gilydd - sy'n cyfateb i drefn natur, lle ceir rhai creaduriaid sy'n goroesi'n well na'i gilydd.

Pan symudai'r naill, fe symudai'r llall; pan safai'r naill, fe safai'r llall; pan godai'r creaduriaid oddi ar y ddaear, fe godai'r olwynion i'w canlyn, oherwydd bod ysbryd y creaduriaid yn yr olwynion.

Dyna'r creaduriaid llonydd yn cnoi'r cil yn dawel tra byddwch yn datod y cadwyni o'u gyddfau.

O'r gyfathrach hon y daeth creaduriaid fel y `li l ith' y mae sôn amdanynt yn y Beibl.

Daw'r calch o weddillion cregyn creaduriaid y môr yn y tywod a chwythwyd i'r tir gan y gwynt o'r de-orllewin.

Daw eraill at y goeden i gysgodi rhag y tywydd neu i guddio rhag y creaduriaid ysglyfaethus e.e.

Yn ail, trwy ofyn i'r creaduriaid goruwchnaturiol hynny, yr estate agents, beth sydd ganddynt ar fynd.