Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

crebachu

crebachu

Os cymerir y creadur o'r ewyn buan iawn y sycha, crebachu a marw.

Dal ei dir a wnai'r cawr ond gyda'i wen yn crebachu'n gyflym.

Mae'n rhaid fod plismyn wedi crebachu dros y blynyddoedd, roedd Angharad Tomos yn gallu edrych lawr ei thrwyn ar hwn.

Wrth son am 'led-glasuraeth' y ddeunawfed ganrif mae Saunders Lewis yn datgan yn feirniadol: Nid oedd ei threfn hi, ei synnwyr da a'i chytgordiad, yn effaith meistrolaeth eang ar gynnwrf profiadau, ond yn hytrach yn gynnyrch crebachu profiad a rhannau pwysig o gyflawnder bywyd.

Yn ogystal â hyn, mae preifateiddio wedi goddiweddyd perthnasedd yr hen ddeddf drwy fod y sector preifat wedi tyfu a'r sector cyhoeddus wedi crebachu.

Deddf Iaith a fydd yn cynnwys y sector preifat a gwirfoddol yn ogystal â'r sector cyhoeddus ac yn sefydlu'r egwyddor o'r hawl i wasanaeth Cymraeg waeth pwy yw'r darparwyr. Erbyn hyn mae'r sector cyhoeddus wedi crebachu a darperir mwy a mwy o wasanaethau gan fudiadau gwirfoddol neu gwmnïau masnachol.