Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

creulon

creulon

Dioddefodd gystudd creulon ar ddiwedd ei oes.

Beth sy'n bod?' Distawrwydd creulon.

Mewn soned arall, 'Y Rhufeiniaid' (Synfyfyrio), mae ef yn ceryddu'r gwŷr a adeiladodd yr Ymerodraeth Rufeinig, nid am fod yn ormweswyr creulon a diystyrllyd o hawliau pobloedd eraill, ond am fethu â sylweddoli na fyddai eu gweithiau hwy yn parhau yn dragwyddol.

a'r unig ymateb oddi wrthi hi oedd ceisio ein clwyfo ni drwy sylwadau creulon, o dan gochl diniweidrwydd.

Pethau'n mynd i'r gwellt heb i mi wneud dim byd i frwydro yn erbyn hynny; dim ond gorwedd yn ddiymadferth o dan ergydion creulon y tawelwch a adawai glwyfau a chleisiau newydd o ddieithrwch bob eiliad.

Anfoesgarwch creulon' .

Y mae'r 'aros yn hir' yntau yn ymadrodd creulon ei gyffredinedd.

Erbyn heddiw cerddodd y Khmer Rouge Comiwnyddol i fewn i'r wlad brydferth hon ac ar ôl rhyfel erchyll o ladd ac ysbeilio creulon fe'i trowyd ganddynt hwy yn wlad gomiwnyddol a newidiwyd ei henw wedyn i Kampuchea.

"Dydi'r llygaid yna ddim yn edrych yn rhai creulon," meddyliodd Douglas wedyn.

Er eu bod wedi rhyddhau'r werin o grafangau creulon y Khmer Rouge, collfarnwyd Fiet Nam gan y Gorllewin am ymosod ar wlad arall.

Fe all y chwerthin creulon frifo mwy na geiriau, a gadael craith.

Daliai ddig yn erbyn y ceidwaid creulon am ei daro i lawr â'u clybiau.

Roedd dulliau Mengistu gyda'r mwyaf creulon yn y byd.

Gallent ddadlau nad oeddent yn gallu meistroli amodau creulon y gors.

Byd creulon erbyn hyn.