Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

criced

criced

Yn Matara mae Lloegr wedi sgorio 146 am ddwy wiced yn eu batiad cyntaf yn erbyn Tîm Llywydd Bwrdd Criced Sri Lanka.

Cyn-wicedwr Morgannwg, Colin Metson, yw capten Cymru - ond mae e yn Bermuda, sydd bellach yn un o brif wledydd criced y byd, gyda Thîm yr MCC.

Daeth y newydd trist y bore yma am farwolaeth un o gewri criced Lloegr, Colin Cowdrey, Roedd yn 67 oed.

Mae pethau'n gyfartal iawn ar ddiwedd diwrnod cyntaf y prawf criced rhwng Lloegr a Pakistan yn Faisalabad.

'Ond gêm broffesiynol yw criced ac os yw'r bowlwyr yn meddwl bod batiwr allan maen nhw'n mynd i ofyn.

Mae chwarae ail ddiwrnod gêm griced Lloegr yn erbyn Bwrdd Criced Pakistan wedi'i ohirio oherwydd glaw.

Haws o'r hanner oddi yno fydd iddo bicio i gefnogi tîm rygbi Cymru a thîm criced Morgannwg.

Yn lled dywyllwch y capel y mae Ceri Sherlock a thri arall yn eu cwman dros offer sain a sgrins yn cydgordio'r holl weithgarwch yn fyddar i diwn y criced yn y waliau.

Yr hyn nad oeddwn wedi'i sylweddoli oedd ein bod y tu allan i ffiniau'r hen Ymerodraeth Brydeinig erbyn hyn - ble bynnag y bu honno, mi allasech fentro bod 'na lawer o stomp ar ei hôl hi, fawr iawn o drefn ar ffyrdd, ysgolion ac ysbytai ac ati - ond roeddach chi'n saff dduwcs o gael un peth safonol, sef stadiwm fawr urddasol o amgylch cae criced.

Bydd yr ail brawf criced rhwng Pakistan a Lloegr yn dechrau yn Faisalabad yfory.

mae'r ymchwiliad i honiadau o drefnu canlyniadau gemau criced wedii ohirio am ddeuddydd gan y Barnwr Edwin King.

Graeme Thorpe fydd capten tîm criced Lloegr yn y gyfres o gemau un-dydd yn Sri Lanka fydd yn dechrau ddydd Gwener.

Mae Bwrdd Criced India wedi cwynon swyddogol yn erbyn Pennaeth Criced De Affrica, Ali Bacher.

Bydd y gyfres o gemau criced undydd rhwng Lloegr a Sri Lanka yn dechrau ddydd Gwener.

Mae capten Clwb Criced Morgannwg, Steve James, wedi cadarnhau mai Adrian Dale fydd ei is-gapten y tymor nesaf.

Clywir llawer yn cwyno fod bywyd yn broblem, yn enwedig wrth drafod pethau fel dyfodol rygbi rhyngwladol Cymru, tîm criced Lloegr, grantiau ymchwil, etc.

Mae capten Clwb Criced Morgannwg, Matthew Maynard, wedi derbyn cais wrth ddewiswyr Lloegr i ymuno âr garfan un-dydd i wynebu Zimbabwe ac Indiar Gorllewin.

Gan feddwl mai lleidr oedd yno, o o wedi codi bat criced o'r porch ac wedi mynd ar flaenau'i draed at ddrws y gegin, troi nobyn y drws a chanfod ei fod o wedi'i gloi o'r tu mewn.

A bydd cyfle i bobol mewn swyddi ddod i'r criced ar ôl gorffen gwaith.

Ar ddiwedd diwrnod cynta'r gêm yn Lahore yn erbyn Tîm Bwrdd Criced Pakistan roedd Lloegr wedi sgorio 76 am ddwy wiced mewn ateb i 117 y tîm cartre.

Mae Michael Vaughan wedi'i gynnwys yn nhîm criced Lloegr ar gyfer y gêm yn erbyn bwrdd criced Pakistan yfory.

Draw yn Sri Lanka, sgoriodd tîm Llywydd y Bwrdd Criced 253 yn erbyn ei batiad cynta yn erbyn Lloegr yn Matara.

Mae'n bosib y bydd capten Clwb Criced Morgannwg, Steve James, yn dychwelyd i'r tîm yfory ar ôl triniaeth i'w benglîn.

Mae hyfforddwr Tîm Criced Lloegr, Duncan Fletcher, a'r Cadeirydd, David Graveney, yn cyfarfod heddiw i drafod cytundebau ar gyfer yr haf.

Mae cyn-gapten tîm criced India, Mohammed Azzaradin, wedi gwadu fod ganddo unrhyw gysylltiad â threfnu canlyniadau gemau criced.

Mae Clwb Criced Morgannwg wedi cychwyn ei gêm gynta ym Mhencampwriaeth y Siroedd yn Northampton heddiw.

Roedd Clwb Criced Morgannwg wedi cyrraedd 160 am bum yn y gêm undydd Benson & Hedges yn erbyn Gwlad yr Haf yng Ngerddi Sophia.

GADAWODD clybiau criced Bangor, Brymbo,.

Cyhoeddwyd yr adroddiad hir ddisgwyliedig i lygredd ym myd criced.

Mae Morgannwg yn dal ar waelod Ail Adran Pencampwriaeth Criced y Siroedd ar ôl gêm gyfartal yn erbyn Essex ar Erddi Sophia ddoe.

Ond mae hon yn alwedigaeth sydd ar gynnydd gydag agoriadau ar feysydd criced ar hyd a lled Prydain heb sôn am Wimbledon ac yn awr ein caeau golff.

Hardly catchy, fel y dwedodd y chwaraewr criced o China.

Mae Steve James, sy'n agor y batio i dîm criced Morgannwg, wedi ei ddewis yn gapten y clwb.

Sri Lanka alwodd yn gywir am yr eildro yn y gyfres o gemau criced yn erbyn Lloegr.

mae'r Cyngor Criced Rhyngwladol wedi rhoi statws gemau prawf i Bangladesh.

Roedd yn gricedwr brwd, a bu'n gapten tim criced y Cwmni a chwaraeai yng Nghyngrair Criced y De.

Coffa da nid yn unig am ei gyfraniadau i gyfarfodydd colegol o bob math ond hefyd am giniawau'r Calan llawer dydd, am y bowliwr troellog ciami iawn ar leiniau Treborth, y tripiau hwyliog yn yr haf i'r criced i Old Trafford, yn y gaeaf i Lerpwl i weld timoedd Shankly, Paisley a Dalglish; ac am BLJ y gŵr a'r tad yng nghysur mawr agored Bodafon.

Mae Bwrdd Criced De Affrica wedi cyhoeddi na fydd y batiwr agoriadol Herschelle Gibbs yn y garfan ar gyfer y daith i Sri Lanka fis nesa ar ôl i Gibbs gyfaddef ei fod o wedi derbyn cynnig o $15,000 gan ei gapten Hansi Cronje i sgorio llai nag ugain o rediadau mewn gem undydd yn India.

Ni fydd y capten Steve James yn chwarae i Glwb Criced Morgannwg yn erbyn Gwlad yr Haf heddiw.

Ond gwelsom fod y coleg yn disgleirio ac yn cynnig hyfforddiant o'r safon uchaf mewn campau fel rygbi, pêl-fasged, pêl-rwyd, athletau, criced.

Am gyfnod daeth hyfforddi criced yn genhadaeth iddo.