Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

crintachlyd

crintachlyd

Cael clwt gan ambell un, ond cael ei wrthod yn amlach; cael ei wrthod yn serchog gan ambell un oherwydd gwir brinder cerrig, cael ei wrthod yn oer gan y llall, a'i wrthod yn ffals gan un arall crintachlyd.

Rydw i wedi gweld rhai tebyg ichi o'r blaen, yn llawn delfrydau a syniadau rhamantus, ond wyddoch chi beth, erbyn iddyn nhw gyrraedd y canol oed parchus, y nhw ydi'r bobl fwyaf crintachlyd y gwn i amdanyn nhw, ac mi werthen nhw eu ffermydd i ladron tase'r pris yn iawn." "Ac felly, rhag ofn mai yr un fath y byddaf innau, dyma fi'n gwneud penderfyniad ynglŷn â Maes y Carneddau tra ydw i'n dal yn ifanc.

Mae sôn iddo ysgrifennu penillion a'u hanfon i'r Clorianydd, yn disgrifio un teulu mwy crintachlyd na'i gilydd.

Ond yr oedd yn beth od, wedyn, gweld Henry, gydai sylwadau crintachlyd, yn gwneud popeth ond rhoi hwb ychwanegol i hyder Thomas.