Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cristionogion

cristionogion

Yn union fel y daeth hynny'n sylfaen ffydd Israel trwy gydol ei hanes diweddarach, mynnai'r Cristionogion mai trwy Iesu y cyflawnodd Duw waredigaeth ei bobl maes o law.

Ni all neb wadu'r gostyngiad difrifol yn nifer Cristionogion Cymru.

Arwyddocâd hyn yw fod gwaith mawr yn ein haros i dorri trwy'r rhwystrau meddyliol a chymdeithasol sy'n atal Cristionogion yn gyffredinol rhag mabwysiadu safbwynt sydd mor amlwg gyson â dysgeidiaeth Iesu Grist.

Mae nifer y Cristionogion cywir yng Nghymru ar gynnydd.

Bellach yr oedd Cristionogion Cymru'n dysgu edrych ar y byd fel eu plwyf.

Ef yw'r pren bywiol y mae ei ddail "i iacha/ u'r cenhedloedd." Mae'n dilyn na all Cristionogion fod yn segur heb gynorthwyo yn y gwaith gwefreiddiol o sicrhau fod y neges am y Gwaredwr yn cyrraedd pawb.

Nid oes dim o'i le, o safbwynt Beiblaidd, mewn meddwl am yr Wyl Ddiolchgarwch fel "Gwyl Werdd" Cristionogion.

Mae Cristionogion wedi cyffesu erioed mai Duw yw awdur popeth sydd a'n bod ninnau wedi ein gosod ar y blaned i'w gwarchod a pheri iddi ffynnu.

Daeth Duw yn ddyn yn Iesu Grist nid er mwyn bodloni chwylfrydedd meddyliol y Cristionogion cynnar ond er mwyn cyflawni iachawdwriaeth y byd: 'Yr hwn erom ni ddynion ac er ein hiachawdwriaeth, A ddisgynnodd, a ymgnawdolwyd Ac a wnaed yn ddyn ...'

I'r Cristionogion Gnosticaidd prynedigaeth allan o fyd mater oedd prynedigaeth yng Nghrist.

Ond y mae Cristionogion am ychwanegu fod tarddiad yr arweddau amrywiol yn lleferydd y Creawdwr.