Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

croesawyd

croesawyd

Croesawyd Mr Richard Elis, Prifathro Ysgol Syr Thomas Jones, i Ysgol Cemaes.

Croesawyd Mrs Ruth Roberts yn ôl ac hefyd Miss Pauline Jones.

Croesawyd y ddau gan oleuadau llachar y siandeliriau yn neuadd yr Hengwrt.

Croesawyd yr aelodau i'r cyfarfod gan y llywydd Mr Dewi Thomas a chafwyd yr adroddiad ariannol gan y trysorydd.

Croesawyd pawb ynghyd gan gynnwys aelodau o'r rhanbarth yn ogystal a'r gangen gan y llywydd Gwyneth Edwards.

Beth bynnag, croesawyd ein penderfyniad yn fawr, ac fe ges i fy hun hyd yn oed fwy byth o gymeradwyaeth a diolch yn ystod ac wedi'r gêm ei hun.

Croesawyd yn arbennig y cyfle i drafod yn helaeth ddau adroddiad sy'n allweddol i ddyfodol addysg Gymraeg, sef adroddiad gweithgor yr Ysgrifennydd Gwladol a'r gorchmynion drafft ar y Gymraeg ac adroddiad interim y gweithgor Hanes dros Gymru.

Croesawyd y rhodd o bedair cadair olwyn gan y Ganolfan Gofal Iechyd yn Llanelwy; mae'r pedair cadair bellach yn cael eu benthyg yn helaeth o bob un o'n pedair swyddfa.

Croesawyd hwy ar eu glaniad gan Aethelbert, brenin Caint.

Croesawyd pawb yn gynnes iawn i'r cyfarfod a chroeso i Angela un o'r dysgwyr sy'n cael cymorth gan aelodau Merched y Wawr.

Croesawyd Trystan yn ôl i'r llys gan Arthur.