Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

croft

croft

Ar ôl treulio'r gaeaf yn Sri Lanka mae troellwr Morgannwg a Lloegr, Robert Croft, wedi dychwelyd i hinsawdd llai trofannol Gerddi Sophia.

Fel y bu Cymru'r Byd a'r Post Cyntaf yn ddarogan ers wythnos mae Robert Croft yn ôl yng ngharfan griced Lloegr ar gyfer y daith i Sri Lanka yn y flwyddyn newydd.

Os bydd troellwr Morgannwg, Robert Croft, yn y tîm dywed fod ganddo ddau nod.

Bu gan droellwr Morgannwg, Robert Croft, ran amlwg yn y fuddugoliaeth.

Mae Robert Croft, troellwr Morgannwg, yn y garfan.

Un o chwaraewyr Pacistan y mae Robert Croft yn ei adnabod yn dda yw'r bowliwr cyflym Waqar Younis - oedd yn aelod allweddol o dîm Morgannwg pan enillon nhw Bencampwriaeth y Siroedd ym 1997.

Gwaith da, hefyd, gan Adrian Dale, Owen Parkin a Robert Croft - dwy wiced yr un iddyn nhw.

Diwrnod Robert Croft oedd diwrnod cyntaf y gêm rhwng Morgannwg ag Indiar Gorllewin yng Ngerddi Sophia ddoe.

Torrodd Croft ei fawd tra'n maesu yn Derby ddoe.

Wedi hynny batiodd y gwr ifanc sy wedi dod i mewn i'r tîm, Kumar Sangakkara, yn hyderus cyn syrthio i Robert Croft am 58.

Croft oedd y mwyaf llwyddiannus o fowlwyr Lloegr gyda 3 wiced am 40 rhediad.

Mae troellwr Morgannwg Robert Croft yn ôl yn nhîm Lloegr.

Bowliwyd Lloegr i gyd allan am 179 yn eu batiad cyntaf - cipiodd Courtney Walsh bum wiced am 36 a sgoriodd troellwr Morgannwg, Robert Croft, 18 o rediadau.

Bowliodd Robert Croft yn arbennig o dda, dwy wiced am 40 oddi ar ddeg pelawd.

Doedd hi ddim yn brawf da i Robert Croft - un wiced ym matiad Sri Lanka, naw rhediad ym matiad cynta Lloegr a dwy yn yr ail.

Wedir tor-calon o golli i Sir Gaerloyw yn rownd derfynol Cwpan Benson & Hedges ddydd Sadwrn, daeth newydd calonogol i Robert Croft ddoe.

Bydd y prawf cynta rhwng Lloegr ac Indiar Gorllewin yn dechrau yn Edgbaston yfory a bydd troellwr Morgannwg, Robert Croft, yn y tîm.

Os na chaiff Croft ei ddewis mae Morgannwg yn gobeithio y bydd yn cael ei ryddhau mewn pryd i charae iddyn nhw yn y gêm yn erbyn Sir Gaerhirfryn sy'n dechrau yfory.

Fe deimles i dipyn o siom ar ôl i ni gollir ffeinal Benson & Hedges, ond mae rhywbeth wedi dod mâs ohono fe, meddai Croft wrth BBC Radio Cymru.

Ni fydd Steve Watkin na Robert Croft yn chwarae.

Mae Robert Croft yn ôl yng ngharfan Lloegr.

Rwyn credu bod siawns fawr da ni i ennill y gystadleuaeth yma, meddai Robert Croft, troellwr Morgannwg.

Maen ddiwrnod y mae'r bechgyn i gyd yn edrych ymlaen ato, meddai troellwr Morgannwg, Robert Croft.

Mae troellwr Morgannwg Robert Croft wedi'i gynnwys mewn carfan o 13 ar gyfer prawf cynta Lloegr gyda Phacistan ddydd Iau.

Sgoriodd Croft 35, yn cynnwys un 6 a phedwar i'r ffin.

Gobaith Robert Croft yw y gall Morgannwg ailadrodd camp llynedd a chyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth.

Bydd Dean Cosker yn cymryd lle Croft a Darren Thomas yn lle Watkin gyda Keith Newell yn cael y cyfle i agor y batiad gyda Matthew Elliott.

'Bydd yn neis i weld Waqar 'nôl yma eto - mae e'n gricedwr arbennig o dda,' meddai Robert Croft ar y Post Cyntaf y bore yma.

Mae troellwr Morgannwg Robert Croft yn dal i ddisgwyl clywed a fydd lle iddo fe yn y tîm.

Roedd y ffigurau yn anhygoel ac y mae cyfle nawr i Croft ennill ei le nôl yn nhîm Lloegr, nid yn unig yn y gemau un-dydd ond hefyd yn y gemau prawf.

Cipiodd Steve Watkin dair wiced a chafodd Robert Croft ddwy.

Mae'n bosib y bydd yna her i haeriad Robert Croft na fydd e'n chwarae eto i Loegr.

'Rwyn edrych ymlaen nawr i'r tymor hwn,' meddai Robert Croft ar y Post Cyntaf y bore yma.

Tebyg fod Lloegr wedi difaru'r penderfyniad i adael Robert Croft allan o'r tîm.

Ni chafodd Robert Croft, troellwr Morgannwg, ei ddewis i dîm Lloegr ar gyfer yr ail brawf yn erbyn Indiar Gorllewin yn Lords.

Jason Brown o Sir Northampton yw'r troellwr arall fydd yn ymuno â Croft ac Ashley Giles - un lwyddiannau'r daith yn Pakistan.

Mae Robert Croft wedi bowlio'n dda - wedi cipio wiced am 41 oddi ar 16 pelawd.

Byddan nhw heb Robert Croft syn paratoi am ei ail gap ar bymtheg i Loegr yn erbyn Indiar Gorllewin yn Lords yfory.