Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

crwyn

crwyn

Ond y maent yn rhoi gwin newydd mewn crwyn newydd."

Ohono daeth tri dyn anferth, dau mewn crwyn ac yn cario gwaywffyn a'r llall fel rhywbeth allan o'r comics.

Mae'r peth yn hunan-amlwg pan feddyliwch amdano wedi'r cyfan, ni fedr mewnfudwyr newid lliw eu crwyn, ond mi fedran nhw ddysgu iaith.

Roeddan nhw wedi cael eu chwistrellu hefo pob math o sothach drud at bob dim nes yr oedd yn syndod nad oedd eu crwyn nhw'n gollwng!y misus, Anti Lw mewn unigrwydd urddasol ar y naill ochr, Huw Huws a minnau ar y llall.

Myn coblyn," meddai'r meddyg Americanaidd, mae Dr Livingstone wedi cyrraedd, hogiau." O'r crwyn blewog daeth llaw mewn maneg felen.

Mi wellodd ei thymer ddim ar ôl glanio pan fu raid mynd am fwyd i dŷ bach cyntefig ac amheus ei lanweithdra a bodloni ar datws drwy'u crwyn a oedd, yn ôl Dilys, heb eu golchi'n iawn cyn eu coginio.

cyn i Alwyn ddechrau taro'r crwyn ar y drymiau.

Mae rhyw gemegyn arbennig yn ei faw sy'n gwneud i'r defaid gosi cymaint fel na allant 'fyw yn ei crwyn' yn llythrennol.

Taflwr crwyn banana ymenyddiol oedd y dyn, ac wrth ei fodd yn cuddio i gael gweld y boen a ddeilliai o'r llithriad.

Roedd siwt ddu fel pregethwr cynorthwyol amdano ac ar ben hynny crwyn mwncis du a gwyn.

Wrth gwrs, dydi hyn ddim yn para ac y mae Cruella yn fuan iawn ai bryd ar greu côt y mae angen crwyn 102 o Ddalmatians i'w chwblhau.

Pan ddaeth y ddarlith i ben hanner awr yn ddiweddarach, yr oeddem ni i gyd yn wlyb at ein crwyn!