Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

crys

crys

Ym Mhrydain gwelwyd y gyflwynwraig deledu, Donna, yn gwisgo Crys T gydag enw Gail Porter arno.

Pleser munud awr yw'r cyfan yn y dafarn gyda'r blys, A'r teulu bach yn goddef angen, rhai o'r plant yn llwm eu crys: Ac heb ddillad ar eu cefnau, heb esgidiau am eu tra'd Pennoeth, coesnoeth ar yr heol yn newynllyd iawn eu stâd.

Gan hynoted oedd ei oslef a chan mor arbennig oedd ei arddull, ac, ar un adeg, gan mor unffurf oedd ei wisg - crys coch a siwmper goch (ni hoffai siwt) - a chan ei fod mor gaeth i'w bibell a'i sbectol, yr oedd yn wrthrych parod i'r parodi%wr, er gofid mawr i'w fam, ac, weithiau, iddo ef ei hun.

Cael cynllun teidi ar gyfer creu crys tî newydd i'r Gymdeithas.

Mae'n ffordd ryfedd o dynnu blewyn o drwyn rhywun - ond y ffordd fodern o sarhau rhywun yw gwisgo crys T gydau henw arno.

Hwn fyddai crys tî dryta'r Eisteddfod.

Ond os bydda i'n chware fe fydda i'n rhoi cant y cant a rwy'i wastad yn falch o wisgo'r crys coch.

Mae tamed bach o frwydr bersonol rhyngddon ni oherwydd am mai Neil wisgodd y crys coch yng ngêm ddwetha Cymru yn erbyn De Affrica, meddai.

Y cwbwl oedd ynddo oedd crys nos, brwsh dannedd, taclau shafio a phâr o slipers.

Safwn o flaen y dyn pen moel yn y siaced law denau, trywsus brown golau, crys brown golau; edrychai fel pawb a neb, meddyliais, a dim.

A dydy record John Harston ddim mor arbennig yn y crys coch.

Gyda'r ychwanegiad hwn i ddilyn: 'Gellwch chi gwisgo'ch crys cyn mynd allan.' Wrth chwarae pêl-droed gyda thîm eithaf truenus o egin-weinidogion yng Ngholeg y Bala, cefais ddolur llym tua gwaelod fy nghefn.

Mwy o duchan, 'roedd hanner awr wedi wyth yn agosa/ u, a nhad yn siarad rhwng ei ddannedd, wrth fethu'n glir â chael hyd i'r crys.

Gwisgai drowsus llwyd a siaced lwydlas, crys gwyn a thei las.

Bocs crys oedd e, y crys diweddaraf a brynodd i'w gŵr.

Yn lle yn yr airing cupboard ma'r crys Jini?" 'Roedd y llais angylaidd wedi mynd i ebargofiant erbyn hyn, 'roedd nhad o dan straen fawr i beidio gweiddi.

Penderfynwyd ar gynllun o greu crys tî llewys hir o nifer cyfyngedig.

Prin y gallai ddychmygu am neb yn gwisgo crys glân nac yn byw mewn tŷ, bellach.

Crys chwaethus.