Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cuba

cuba

Hynny yw, byddai'r rhan fwyaf o'r asedion oedd gan Cuba i'w cynnig yn cael eu gwerthu.

Fel arweinydd y Cuban American Foundation, MasCanosa yw'r dylanwad pwysicaf ar bolisi yr Unol Daleithiau tuag at Cuba, ac un o'i gydweithwyr agosaf yw mab yr Arlywydd George Bush.

Ond fe ddylsai gwladwriaeth gyfoethog gyda rhyw 59 miliwn o boblogaeth wneud yn well na bod un safle yn is na Cuba ac un safle uwchben Romania yn nhabl y medalau.

Ond mae pobl Cuba yn ddigon call i sylweddoli hefyd na all unrhyw system wleidyddol ddiwallu pob angen.

Ni bu Fidel erioed yn aelod o blaid gomiwnyddol fechan Cuba, er bod ei ddaliadau yn tueddu i'r chwith.

'No tienen nada,' meddai gweithiwr gwesty y deuthum i'w adnabod yn dda, wrth sôn am gyflwr pobl Cuba.

Cafodd nifer o ysgolion Cuba eu henwi ar ôl Che Guevara.

Yn y pumdegau, roedd Cuba'n chwilio am ddyn a allai adfer eu balchder cenedlaethol drwy herio'r Unol Daleithiau, dyn na fyddai'n cael ei lygru gan arian y Mafia.

Ar ben hyn, cafodd economi Cuba ei ynysu gan y rhan fwyaf o wledydd y byd.

Mewn araith i wragedd y blaid gomiwnyddol, dywedodd hefyd fod Cuba wedi cyrraedd pinacl ei hanes a'i bod yn bryd penderfynu a ddylid tynnu'r baneri chwyldroadol i lawr.

Gusanos, sef mwydod, yw disgrifiad pobl Cuba o'r rhai sydd wedi ymsefydlu ym Miami.

Mae geiriau syml a theimladwy'r llechen yn dyst i ddyngarwch pobl Cuba heddiw:

Cuba a dalai am bopeth tra oedden nhw yno, ond gan fod y Rwsiaid wedi gwrthod talu am yr awyrennau i'w cludo, dim ond dwy fil o blant oedd wedi cyrraedd.

Ond doedd MasCanosa ddim yn gweld bod angen bellach am ymosodiadau arfog, gan y byddai Cuba'n cael ei thagu yn economaidd ymhen fawr o dro.

Bu buddsoddiad Cuba mewn iechyd yn fodd i ennill doleri prin.

Yn y cyfamser, roedd MasCanosa yn pwyso ar Gyngres yr Unol Daleithiau i'w gwneud hi'n anghyfreithlon i is-gwmnau Americanaidd mewn gwledydd tramor fasnachu â Cuba.

Pegwn y cywirdeb gwleidyddol gwallgof hwn yw cynnwys Cuba Gooding Jr fel cogydd du sy'n dipyn o baffiwr ar un o longau'r harbwr - cymeriad nad oes a wnelo affliw o ddim a'r stori ond bod ei angen i ddangos pa mor bositif yw Americaniaid pan ddaw hi'n liw croen.