Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cudynnau

cudynnau

Mae cudynnau o gymylau porffor yn batrwm symudol trwy'r awyr.

Yn y cudynnau hyn mae'r silia yn tarddu o gell sengl sy'n amgau cell chwarren.

Wrth astudio'r cudynnau silia hyn ar dentaclau fe ddeuthum ar draws y drydedd amrywiaeth.

"O mam bach!" mwmialodd Morfudd, a cheisio stwffio'r cudynnau gwallt yn ôl dan y cap.

Fe allai hyn fod yn wir hefyd am y cudynnau ansymudol o silia ar y tentaclau.

Tasgodd cudynnau o wallt gwinau hardd o'i phen, toddodd ei sbectol i ddangos pâr o lygaid sionc, esmwythodd ei chroen fel cotwm dan hetar, diflannodd y crychau, a daeth rhwy wytnwch newydd i'w chorff.

Saith mlwydd oed oedd yr unig ferch ddibriod yn y cwmni, creadures fach â llygaid duon, cudynnau o wallt gludiog, pigog, a'i thrwyn fel rheol heb ei sychu.Ac fel rheol cariai ar ei braich fachgen bach oedd yn ddigon pwysig i wisgo ffe\s coch tywyll.

Ceir cudynnau o silia ansymudol ar dagellau'r holl Ddeufalfiaid a chredir bod iddynt swyddogaeth synhwyro ond mae'n anodd eu harchwilio yma ar y dagell gan fod cymaint o silia symudol yn bresennol.