Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

curo

curo

Teimlai'n well yn barod ac roedd ei galon yn dechrau curo'n arafach pan ddaeth y fen at groesffordd arall.

Bydd Cymru yn gobeithio curo Samoa am y tro cynta mewn deuddeg mlynedd yn Stadiwm y Mileniwm yfory.

Mae Derby wedi pellhau o'r frwydr ar y gwaelod ar ôl curo Caerlyr 2 - 0 ac enillodd Newcastle, hefyd, 2 - 1 yn erbyn West Ham.

Mae Walsall yn siwr o'u lle nhw yng ngemau ail-gyfle Ail Adran Cynghrair y Nationwide ar ôl curo Port Vale 2 - 0.

Y fi fel stiwdant hannar pan yn crwydro'r ddinas 'na ac Iwan Roberts yn curo ar ddrysa pwysicach o lawer'.

Mae Penybont yn dipyn o dîm ar Gae'r Bragdy - dim ond Caerdydd sy wedi curo nhw lawr yna.

Mae moesau a chwrteisi Edward Vaughan a Harri yn curo rhai'r dosbarth is - Wil James, Terence a bechgyn y ffordd sydd angen arweiniad un o'r Vaughaniaid cyn diwygio'u ffyrdd.

Maen nhw wedi curo Uruguay 30 - 3.

y wawr yn codi ar Gymru, hualau'n cael eu lluchio ymaith, iau gormes canrifoedd yn cael ei thynnu, y mynyddoedd yn bloeddio canu, y coed yn curo dwylo, ac felly ymlaen.

Mae Lerpwl trwodd i rownd gyn-derfynol Cwpan UEFA ar ôl curo Porto o ddwy 2 - 0 yn Anfield - a 2 - 0 dros y ddau gymal.

hawdd iawn yw clywed y gwahaniaeth lleiaf rhwng dau nodyn ; maent i'w clywed yn curo " yn erbyn eu gilydd.

Yr wyf fi yn hoff o glywed tonnau'r môr yn curo'r creigiau ac yn taflu'r ewyn i fyny fel rhwyd i ddal pelydrau'r haul.

Mae calon barddoniaeth yn curo'r ymddangosiadol gryfach, ac wrth gwrs caiff y beirdd faeth o wreiddiau hen y traddodiad, a gellir son yn hyderus am adfywiad cynganeddol ac yn y blaen.

Bu raid i Gymru chwarae amser ychwanegol cyn curo Georgia 38 - 33 yn y rownd derfynol.

Rwan dyma ddod wyneb yn wyneb a'r doctor, ond chwarae teg iddo, wnaeth o ddim ond curo'n brest ni.

Stori gyfarwydd oedd hi yn gêm arall y Cwpan Cenedlaethol - Caerdydd yn curo Llanelli, sy'n cael tymor anodd yn y Cynghrair Cenedlaethol, ar Barc Ninian.

Mae Lerpwl wedi codi i'r trydydd safle yn yr Uwch Gynghrair ar ôl curo Coventry 4 - 1 ddoe.

Bydd Fulham yn esgyn i'r Uwch Gynghrair - ar ôl curo Blackburn neithiwr.

mae'r trydydd detholyn, Magnus Norman, drwodd i rownd derfynol Pencampwriaethau Tenis Agored Ffrainc yn Paris ar ôl curo Franco Squillari o dair set i ddim.

Mae Serena Williams eisoes trwodd i'r rownd gyn-derfynol ar ôl curo ei chyd-Americanes, Lisa Raymond, 6 - 2, 6 - 0, y prynhawn yma.

Clywodd Joni ei galon yn curo fel gordd, ac ar yr un pryd rhoddodd Sandra sgrech nes bod y lle'n diasbedain.

Bydd Northampton yn hyderus ar ôl curo un o dimau gorau'r adran, Wigan, gartre, y Sadwrn diwetha.

Mae Chelsea wedi esgyn i'r pumed safle yn yr Uwch Gynghrair ar ôl curo Spurs yn White Hart Lane 3 - 0.

Ond mor belled mae pethau wedi bod yn mynd yn bur dda i Gymru gydag Ian Woosnam yn curo Bernhard Langer a phawb yn gyfartal yn y ddwy gêm arall.

Maen nhw'n cyd-redeg a chwarae dros ei gilydd a bydd talcen caled gyda nir Cymry i'w curo nhw.

Mae Casnewydd yn teithio i Castres ar ôl curo'r Ffrancwyr adre yr wythnos diwetha.

Ac eto, yr oeddynt yn agos iawn at ei chalon, a honno'n curo mewn cariad atynt.

Mae Lerpwl trwodd i rownd gyn-derfynol Cwpan Worthington ar ôl curo Fulham 3 - 0 neithiwr.

Ar ôl curo ar y drws anferth, teimlwn fod safnau uffern yn agor o'm blaen," meddai.

Chwaraewyd pedair gêm yn y Cynghrair Cenedlaethol neithiwr - Lido Afan yn curo Rhayader 3 - 0; 2 - 1 i TNS yn erbyn Cei Conna.

Bydd pwy bynnag sy'n curo'r twll cyntaf yn colli'r gêm.

A'i foch yn curo'n boenus, edrychodd Gareth o'i amgylch.

Dwi ddim yn meddwl bod yna un tîm ym Mhrydain fuasen medru curo nhw ar hyn o bryd.

Wedi curo yng Ngwlad yr Iâ ac yna curo Twrci hefyd o bedair gôl i ddim yng Nghaerdydd, roedd geirie Mike yn llifeirio.

I ennill, byddai'n rhaid iddo eu curo nhw ar bwyntiau ac roedd hynny yn bwn seicolegol ynddo'i hun.

Mae Lerpwl trwodd i drydedd rownd Cwpan UEFA ar ôl curo Slovan Liberets yn y Weriniaeth Czech neithiwr.

Bu'n rhaid curo fwy nag unwaith cyn iddyn nhw glywed ffenestr yn agor uwch eu pennau.

Mae Lerpwl yn aros yn bumed ar ôl cael eu curo, 2 - 1, gan Newcastle.

Yna, cafwyd camgymeriad gan Paul Giles ac ergyd Michael Keegan yn curo Neil Thomas a sicrhau lle i Abertawe yn y rownd derfynol ar y Vetch nos Lun.

Gwyddwn fy mod yn curo fy mhen yn erbyn diymadferthoedd oesoesol y monolith.

Mae Tim Henman drwodd i rownd wyth olaf Cystadleuaeth Meistri Monte Carlo ar ôl curo Albert Costa o ddwy set i un.

Mae tîm merched America wedi dal gafael ar Gwpan Curtis ar ôl curo Prydain ac Iwerddon, 10 - 8, yn Ganton, Sir Efrog.

Darganfuwyd hefyd fod tuedd y ddau ffibril canolog yn gysylltiedig a phlan curo'r swiliwm.

Prif nod Cymru ar Barc y Strade neithiwr oedd curo Libanus a selio'u lle yn yr wyth olaf.

A sicrhau'r dwbwl ar ôl curo Abertawe 1 - 0 ar y Cae Râs 'nôl ym mis Hydref.

Fferrodd ei chyhyrau a gallai glywed ei chalon yn curo'n uchel.

Cawson nhw eu curo 1 - 0 gan Lerpwl - Danny Murphy oedd y sgoriwr.

Mae Lerpwl wedi cyrraedd eu rownd derfynol gynta yn Ewrop er 1985 ar ôl curo Barcelona yn Anfield neithiwr yn ail gymal Cwpan UEFA 1 - 0 neithiwr.

Mae hi'n bwrw glaw heno 'ma, a dwi'n clywad ei sŵn o'n curo ar y to.

Mae enillwyr Cwpan Gilbert y llynedd, Y Barri, drwodd i rownd derfynol eleni ar ôl curo Llanelli 4 - 1 yn ail gymal y rownd gyn-derfynol ar Barc Stebonheath.

Ar ôl curo Dwyrain Canada nos Wener diwetha daeth buddugoliaeth arall i dîm datblygu Cymru neithiwr - buddugoliaeth o 19 i 13 dros Ontario.

Mae Leeds United trwodd i rownd gyn-derfynol Cynghrair y Pencampwyr ar ôl curo Deportivo La Coruna 3 - 2 dros ddau gymal.

Felly, os tynnir llinell trwy'r ddau ffibril canolog, mae cyfeiriad y curo bob amser ar ongl sgwar i'r llinell hon.

Spurs yn curo Lerpwl 2 - 1 yn White Hart Lane.

Yn y padiau clwm mae'r silia yn dal i geisio curo ac mae yna blygu a sythu rhythmig yn y padiau sy'n awgrymu gweithgaredd cyhyrau.

Mae Mark Williams, y Pencampwr Byd, trwodd i rownd yr 16 ola ym Mhencampwriaeth Snwcer Prydain yn Bournemouth ar ôl curo Tony Drago, naw ffâm i un.

Er mwyn gwella'r galon cymysgid hadau'r onnen, llin a gellygen, eu curo'n dda mewn gwin gwyn a'i roi i yfed i'r claf pan fo'n glaear.

"Na," meddai gn godi'r siwt fach neilon oedd yn swp gwlyb ar y llawr, "dydw i ddim yn mynd i'ch curo chi er eich bod chi'n llawn haeddu hynny, ac fe fyddwn i wrth y modd yn crasu'ch pen ôl chi."

Mae cricedwyr Lloegr wedi curo tîm A Pacistan o ddeg wiced yn Karachi.

Llwyddodd Sri Lanka i ddial ar Loegr ddoe am eu curo nhw yn y gemau prawf.

Pêl-droedwyr y gogledd aeth a hi yn y ddarbi Gymreig y penwythnos yma - Wrecsam yn curo Abertawe yn y gêm ddarbi Gymreig yn yr Ail Adran.

Wrth agosa/ u ar y fordaith gartref am Sianel y Saeson yr oedd llawer o longau hwyliau yn curo yn erbyn gwyntoedd croesion a llawer ohonynt wedi mynd yn brin o fwyd.

Yr oedd yn barod i ymuno mewn gwrthryfel yn eu herbyn, ymosod arnynt a'u curo, rhwygo'r dorau, chwilfriwio'r ffenestri, gosod y carchar ar dân a dianc.