Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cw+n

cw+n

`Does dim rhyfedd bod y cwn yn llawn cyffro,' meddai'r sarsiant.

Bur wythnos ddiwethaf yn un dda ar gyfer ymosod ar yr Almaenwyr wrth i BMW adael i'r hen Rover fynd rhwng y cwn ar brain.

Yr ysgol ac ati Byddai yr "hunt" yn cyfarfod ar sgwar Pentraeth, ac roeddem yn adnabod y rhan fwyaf o'r "grooms" a'r byddigion hefyd o ran hynny, ond mae y cwn hela fel llawer o bethau eraill wedi peidio a bod Fe anghofiais son am siop Ty Llwyd oedd ar y sgwar, siop Jane Davies oedd i ni pan yn ifanc, pethau da a rhyw fan bethau oedd ganddi ar y pryd hynny, wedyn daeth yn dipyn mwy ddaeth Mrs Evans a'i dau wyr Hugh a Tommy oedd wedi colli ei mam (merch Mrs Evans) yn ifanc.

O gael ei rhyddhau ar brawf o garchar maen fwg ac yn dân dros wneud popeth i'w hamddiffyn - yn bennaf trwy dywallt arian i gartref cwn y mae Kevin Shepherd (Ioan Gruffudd) yn ei redeg.

Fe allwch chi eu gollwng nhw'n rhydd nawr.' Heb betruso am eiliad aeth y cwn yn syth at y parsel brown mawr.

Dyn efo ci wedi ei stwffio a enillodd y wobr gyntaf mewn cystadleuaeth ufudd-dod cwn yn Siapan yn ddiweddar.

`Symudwch bawb allan o'r ystad ac ewch â'r cwn i mewn.

`Mae'n rhaid fod rhywbeth ynddo.' Funudau'n ddiweddarach symudwyd y cwn oddi yno ac aeth yr arbenigwyr draw at y parsel.

Yr hyn hoffwn i ei wneud yn awr yw gwahodd yr enillydd a'i gi drosodd yma i gymryd rhan mewn rasus cwn defaid.

Y Sul nesaf bydd y ddau sefydliad yn ceisio denu at ei gilydd y nifer fwyaf erioed o bobl i gerdded eu cwn i gyd efo'i gilydd yn yr un lle.

Cwn dingo,possum, wallaby ond dim byd I'w gymharu a bwydo Joey Bach mis oed 'da photel o laeth twym.

Ym mrwydr Nadolig y sinemau, rhwng Grinch ar 102 Dalmatians, maen debyg mair cwn a ddylair Cymry eu cefnogi.

Drws y ty yn agored i'r byd a'r ieir a'r cwn yn rhedeg drwy'r ty a neb yn meddwl dim am hynny.

Mae'r cwn poeth i gyd hefo chdi ar y llwyfan 'na.' Ar wahan i ryw betha bach fel 'na, roedd o'n hen foi iawn.

Llygod, cathod, cwn.

mae'r cwn, wrth gwrs, yn ddi-feth.

Cruella De Vil (Glenn Close) yw'r llall a hi syn tra-aglwyddiaethu yn y ffilm gyda dim ond anwyldeb y cwn yn gwir gystadlu a hi.

Cwn yn cyfarth, asynnod yn nadu a phobol yn rhedeg o dŷ i dŷ â'u hwynebau cyn wynned ^'r gwyngalch ar y waliau oedd yn disgleirio yn llygad yr haul.

Gorfod gollwng bob dim o'i ddwylo a'i gleuo hi rhagddynt fel llwynog o flaen cwn.

amgylchiad ffatri rhyfel yn Nhre-cwn, amgylchiad gorfodaeth filwrol, etc.

Pan oedd Ifan yn byw yn Llanddeusant, fe gynhaliwyd cyfarfod i drafod cais rhyw wr busnes a ofynnai am hawl i werthu cwn poeth yn y pentra.

A phan gwynodd yr hwn a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth, yr ateb a gafodd oedd nad oedd dim yn y rheolau yn dweud fod yn rhaid i'r cwn oedd yn cystadlu fod yn fyw.

Mae'n ffaith, hefyd, i'r Iarll fynd ati i fridio'r cwn, ond wnaeth o erioed werthu yr un ohonynt.

Yr unig swn oedd cyfarth y cwn a ddefnyddid i ddod o hyd i ffrwydron.