Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cwympodd

cwympodd

Cwympodd Maureen mewn cariad gyda Haydn ac er na ddigwyddodd dim byd rhyngddyn nhw, 'roedd Haydn yn rhan o'r rheswm dros fethiant priodas Denzil a Maureen.

"I gerdded lôn Plas Madyn er mwyn gweld y fan lle cwympodd y merlod." Disgleiriodd llygaid Einion a Llinos.

Cwympodd 40,000 o Gymry.

Cwympodd Darren mewn cariad gydag Emma a chafodd ei siomi'n ddirfawr pan ddewisodd hi Madog yn hytrach nag ef.

Yn un o'r teithiau hyn, cwympodd y ddau gyda'r ceffyl a bu i Marged Jane dorri ei braich.

Fel y cwympodd gwerth cyflogau yn ystod y blynyddoedd dilynol, heb unrhyw leihad yn yr oriau gwaith, gwelid mwyfwy o ymryson a streicio ar lefel leol.

Cwympodd fwy nag unwaith ond gyrrodd ei ofn ef ymlaen hyd nes iddo weld pelydryn o olau yn y pellter.

Wrth i'r briodas nesau cwympodd Mark mewn cariad go iawn gyda Meinir ond newidiodd Meinir ei meddwl ynglyn â phriodi ac aeth Mark ar y mis mêl gyda Kath.