Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cychwynnol

cychwynnol

Yn hysbyseb cyntaf y coleg, gosodwyd y Gymraeg ar ben rhestr y pynciau a ddysgid yno ac yr oedd Athro Cymraeg ymhlith y tri aelod cychwynnol o'r staff academaidd.

Os gall llun ennyn y diddordeb cychwynnol, yna gall pethau eraill ei ddatblygu a'i ddyfnhau.

Mynychwyd cyfarfodydd o Gyngor Cwricwlwm Cymru, pwyllgor hyfforddiant cychwynnol a mewn-swydd a phwyllgor llywio'r Gymraeg gan y Cyfarwyddwr; cynrychiolwyd PDAG ar nifer o bwyllgorau llywio eraill y cyngor gan addysgwyr y Gymraeg.

O dan y canlynol, mae'r lleill yn symud yn ddi-ffwdan i'w safleoedd cychwynnol gwreiddiol.)

Un esboniad ar y wedd hon ar y nofel (ar wahan i ysgogiad cychwynnol amodau cystadleuaeth yr Eisteddfod Genedlaethol, a ofynnai am nofel yn ymdrin a thair cenhedlaeth) yw hoffter y Cymry o hal achau, yr ymhyfrydu mewn tylwyth mawr dyrys.

(Dychwelant yn gyflym iawn i'w safleoedd cychwynnol.)

Mae'r sensitifrwydd gwyryfol cychwynnol i ansawdd yr amgylchedd yn pylu'n gyflym iawn.

Mae angen ystyried hyfforddiant cychwynnol a hyfforddiant-mewn-swydd er mwyn sicrhau fod digon o athrawon cymwys ar gael i ddysgu Cymraeg a thrwy gyfrwng y Gymraeg.

Dilynir y cyrsiau dwys cychwynnol gan gyrsiau uwch, boed yn ddwys neu'n cyfarfod unwaith yr wythnos.

er y gallai hyn gymryd mwy o amser, byddai pawb wedi cael yr un sbardun cychwynnol cyn symud ymlaen at y dasg yn yr haen briodol.

Gan fod yr ymateb cychwynnol mor brin gan ysgolion cynradd ail iaith, fe ddosbarthwyd rhagor o ffurflenni gan y cydlynwyr mewn rhai siroedd yn y de yn ystod yr wythnos wedyn.

plentyn tair oed sydd yn araf ei datblygiad;Pwy sydd i benderfynu ar gyflog cychwynnol? rhaid i hogia gael bod yn hogia.