Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cydgysylltu

cydgysylltu

Dylid nodi'n eglur gyfrifoldebau athrawon dosbarth ac athrawon eraill o safbwynt cydgysylltu'r ddarpariaeth a wneir gan yr ysgol a chan asiantaethau eraill.

Silia yn cydgysylltu.

Mae cydgysylltu a chydweithio rhwng ysgolion neu o fewn ysgol yn hanfodol er mwyn sicrhau hyn.

Dylent fod yn ymwybodol yn bennaf o:  sicrhau diogelwch ac amddiffyniad  trafod ymosodiadau fel troseddau  eu gallu i restio tramgwyddwyr a'u cymryd i'r ddalfa  cyhuddo tramgwyddwyr - perygl ceisio cymodi  cadw gwell cofnodion  cydgysylltu ag asiantaethau meddygol a chynorthwyol Y rheswm mai croeso pwyllog a roddir gennym i'r mesur hwn, heb law am resynu'r ffaith nad ymgynghorwyd â ni cyn ei gyhoeddi, yw ein bod yn ymwybodol iawn o'r angen am adnoddau ychwanegol - i'r awdurdodau heddlu er mwyn gweithredu'r canllawiau, ac i asiantaethau eraill fel ninnau i ymateb i'r cynnydd tebygol a fydd yn y galw am ein gwasanaethau.

A yw cyfraniadau rhieni a staff o asiantaethau eraill yn cael eu cydgysylltu'n effeithiol fel bod y disgybl yn cael rhaglen ddysgu gydlynus.