Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cydlynwyr

cydlynwyr

Wrth drafod ymateb y cydlynwyr ysgol a'r penaethiaid adran, derbynir isod fod y cydlynwyr sirol yn rhan o'r tîm cenedlaethol.

Dosbarthwyd ffurflenni gan yr ymgynghorwyr eu hunain at yr athrawon bro a'r cydlynwyr oedd yn gyfrifol am HMS.

Yn achos cydlynwyr Cymraeg Cynradd ni chlywodd neb a'u gwelodd angen coll-farnu'r deunyddiau.

Yn achos Ail Iaith Cynradd yr oedd pawb wedi nodi mai gan drefnyddion neu athrawon ymgynghorol y sir y cafwyd yr arweiniad, a'r ganolfan iaith wedi'i enwi gan amlaf, gan y cydlynwyr.

sy'n gyfrifol am hyn, gan fod y ffruflenni wedi'u dosbarthu i'r penaethiaid/cydlynwyr ar gwrs HMS a'u dychwelyd y diwrnod hwnnw.

Gan fod yr ymateb cychwynnol mor brin gan ysgolion cynradd ail iaith, fe ddosbarthwyd rhagor o ffurflenni gan y cydlynwyr mewn rhai siroedd yn y de yn ystod yr wythnos wedyn.

Yn achos cydlynwyr iaith ysgolion Ail Iaith Cynradd ni welodd neb angen coll-farnu'r deunyddiau.

Yr oedd cydlynwyr pump ysgol heb gynnig hyfforddiant i weddill yr adran.