Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyf

cyf

Y mae cyfarwyddwyr Cwmni Cig Arfon Cyf.

Mae Cymdeithas Tai Clwyd Cyf yn cydnabod ac yn derbyn ei chyfrifoldeb fel cyflogwr i ddarparu Ogweithle ac amgylchedd gweithio diogel ac iach ar gyfer pawb a gyflogir ganddi.

Rhoddwyd y rhain gan Albion Concrete Cyf., a chawsan nhw eu cludo i'r union lecyn gan y fyddin, fel y gallai'r ysgolion gael naill ai fan plannu neu wely wedi ei godi.

yn awr wedi gofyn i'r buddsoddwyr i gadarnhau eu bod yn fodlon buddsoddi'r arian gyda Cwmni Cig Arfon Cyf.

Datblygiadau pellach i'w cyhoeddi yn y Cyf.Cyff.

(Cyf.)l' 'Nid anghofiaf ei garedigrwydd i mi yn y blynyddoedd cynnar.

Cewch drafodaeth ar y gwahanol gynigion a chyflwyniad i aelodau newydd y Senedd rhwng cloriau'r rhifyn hwn o'r Tafod. Un peth sydd yn codi yn syth yw'r penderfyniad i newid dyddiad y Cyf Cyff i'r Gwanwyn.

Bob Cyf Cyff bellach dwi'n teimlo 'mod i'n crybwyll Golwg a dydi eleni ddim yn eithriad.

Eleni dwi isio diolch i Golwg am gymryd un o gynigion y Cyf Cyff, ffonio pobl i ffeindio gwrthwynebiad, ac yna creu 'rhwyg' yng Nghymdeithas yr Iaith ar dudalennau hardd eu cylchgrawn nhw.

Fe gododd sawl peth diddorol o gynigion y Cyf Cyff gan gynnwys cyfarfod â phennaeth Radio Cymru.

(Cyf.

Bydd adroddiad llawn o'r Cyf Cyff yn ymddangos cyn bo hir, gan gynnwys sylw i'r cynigion amrywiol a drafodwyd.

G: Gwreiddiol A: Addasiad Cyf: Cyfanswm

Penderfynwyd derbyn y tendr isaf, a oedd yn rhoddi manteision ariannol sylweddol, a gyflwynwyd gan Gwmni Gwastraff Môn Arfon (cwmni a sefydlwyd ar y cyd gan Gynghorau Bwrdeistref Ynys Môn ac Arfon), yn hytrach na thendr Cwmni Llwyn Isaf Cyf.

Wrth gwrs yr oedd yn gofyn ysbaid o amser i sicrhau'n cyf newid hwn o fod yn grŵp gwleidyddol effeithiol i fod yn blaid wleidyddol.

Mae Cymdeithas Tai Clwyd Cyf hefyd yn derbyn cyfrifoldeb am iechyd a diogelwch ei chleientau a'r cyhoedd.

Roedd hi'n ddewis felly rhoi'r gorau iddi yn y Cyfarfod Cyffredinol diwethaf 'ma neu fentro y byddai'r cynnig ar symud y Cyf Cyff yn llwyddo a bachu ar fy nghyfle i fynd yr adeg honno gan roi digon o rybudd i bawb o'r bwriad hwnnw.

Daeth cyfnod Arwel Jones ('Rocet' i'w ffrindiau) fel ugeinfed Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith i ben yn y Cyf Cyff ar Fawrth y 23ain '96.

(Cyf.) 'Roedd rhai o'i gyd-genhadon wedi cynghori Pengwern i briodi â'i chwaer yng nghyfraith, Miss Brownlow, cyn i'r helbul godi yn Maulvi.

Hefyd yn y Cyf Cyff, etholwyd Senedd Newydd i'r Gymdeithas.

Cadeirydd, Cymdeithas Tai Clwyd Cyf