Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyfaddefodd

cyfaddefodd

Ar y dechrau, gwadodd y tad iddo symud y gwn, ond cyfaddefodd wedyn iddo ei sythu ryw gymaint, rhag iddo syrthio ar John.

Cyfaddefodd golwr arall Abertawe, Jason Jones, iddi fod yn noson hawdd i Wrecsam.

'Ie, ti sy'n iawn,' cyfaddefodd Bleddyn yn siomedig.

Cyfaddefodd E.

Cyfaddefodd ei hunan fod ei weledigaeth ar gyfer y wlad yn utopaidd.

Cyfaddefodd wedyn fod y syniad y gallai ef gael cais i gyflawni'r gorchwyl ei hun yn un mor anghredadwy iddo fel nad edrychodd eilwaith ar y bwletin.

Wedi i Emma ddechrau cael gafael ar y gwir, cyfaddefodd Madog ei fod wedi bod yn gwerthu cyffuriau a'i fod yn diodde o effaith hir-dymor cymryd gormod o gyffuriau.

Cyfaddefodd un iddo anobeithio wedi deg tudalen.

O'r diwedd, cyfaddefodd Ali fod cweryl wedi bod rhyngddynt a bod Mary wedi dweud rhai pethau na fedrai ef mo'u goddef.

Yn wir, cyfaddefodd ef y byddai ar goll yn ceisio dygymod a'r dechnoleg fodern.

Cyfaddefodd hithau ei charwriaeth â Martin ond tyngodd fod y cyfan drosodd bellach.