Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyfanswm

cyfanswm

Cyfanswm Mathemateg

Ysgytwol yw eu cyhoeddi'n blaen fel hyn: erlynwyd dros 1,100 o unigolion mewn llysoedd barn yn Lloegr a Chymru am eu rhan mewn ymgyrchoedd; codwyd cyfanswm o 38,854 o ddirwyon a 26,283 o gostau llys a iawndal; a dedfrydwyd 170 o unigolion i gyfanswm o 41 mlynedd a deufis o garchar.

Roedd eu cyfanswm nhw 15 ergyd yn well na'r safon.

Ge'i defnyddir fel arfer i ddangos cyfrannau sy'n gwneud cyfanswm.

Doedd dim modd i Gymru ddarganfod y rhythmau ar tempo cyflym on nhw am eu cael oherwydd y dyfarnu; 22 - 8 o blaid y tîm cartre oedd cyfanswm y cicie cosb ac fe ddaeth hanner rhai Cymru yn y chwarter olaf.

Allai neb fod wedi gofyn llawer mwy o'r daith - ennill pum gêm mâs o bump, 32 i 8 oedd cyfanswm y ceisiau, dau berfformiad gwych gan y tîm a sawl unigolyn yn dal y llygad.

Ceir mesur llwyddiant unrhyw daith arbennig drwy fesur y cyfanswm pellter o'r pentref cyntaf i'r un olaf.

Cyfanswm Blaendaliadau

Ewch ati heno i baentio mwy o arwyddion, a chofiwch ffonio'r swyddfa yn Aberystwyth er mwyn i ni eu hychwanegu at y cyfanswm.

Cyfanswm Pris y Cytundeb

Cafodd gyfanswm o 109, gan gynnwys partneriaeth gyda Graham Thorpe o 167 am y drydedd wiced wrth i Loegr gyrraedd cyfanswm o 249 am bum wiced.

Ar ôl sgorio chwe gôl yn eu dwy gêm gynta yn y grwp, dim ond dwywaith y gwnaeth Gwlad Pwyl greu cyfle clir i ychwanegu at eu cyfanswm.

Roedd cyfanswm Dodd 14 ergyd yn well na'r safon ond bedair yn fwy na'r enillydd, y Gwyddel, Des Smyth.

Cyfanswm Cymraeg ail iaith

Po uchaf fo cyfanswm y marciau gorau fo ansawdd yr ardal

Roedd y cyfanswm ceisiau, 5 - 2 i Gymru, yn adlewyrchiad teg ou rhagoriaeth.

Dengys yr uchod mai bychan yw cyfraniad cymdeithasu tai o ran canran o'r stoc dai, er eu bod yn medru gwneud cryn argraff o safbwynt cyfanswm yr unedau a ddarperir ganddynt, ac ymateb i'r angen lleol.

G: Gwreiddiol A: Addasiad Cyf: Cyfanswm

Beth oedd y cyfanswm o bwysau roedd y rhanbarth am ei golli?

Os oedd y cyfanswm yn un-ar-hugain, roeddynt bob amser yn cadw'r tocyn hwnnw fel swyn lwcus.

Dim ond rhyw naw modfedd pob ffordd roddaf rhyngddynt, yn rhy agos i'w priddo ond trwy'r dull hwn y caf y cyfanswm mwyaf o gnwd o'r maintioli sydd fwyaf derbyniol yn ein t ni.

Bydd rhai cyfrifyddion yn defnyddio'r gymhareb elw / cyfanswm asedau yn lle elw / cyfalaf a ddefnyddir.

Yr oedd un ferfâd o dail yn gwneud tocyn cyfan, a'r cwbwl fyddai eisiau ei wneud ar ôl cyrraedd y cae efo'r llwyth fyddai cerdded pedwar ne bum cam a gofalu cadw'r rhes yn union, wedyn lympio'r ferfa a gadael un tocyn arall at y cyfanswm, ag ôl sgwar gwaelod y ferfa ar ei ben.

Cyfanswm Cymraeg

Mae grwpiau adloniant Cymdeithas yr Iaith yn trefnu gigs ledled Cymru, ac yn ystod 1996 talwyd cyfanswm o tua 25,000 i'r grwpiau.