Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyfarwyddyd

cyfarwyddyd

Cadwodd y Dirprwywyr at y cyfarwyddyd hwn hefyd.

Yn ôl John Cottle, sydd wedi plannu hadau GM ar ei fferm yn Sealand, mi fydd o'n parhau i dyfu'r corn nes y bydd yn cael cyfarwyddyd gan y Cynulliad neu lys barn.

Cadwyd at y cyfarwyddyd.

Mae defnyddio'r deunyddiau hyn, sy'n aml yn cynnwys nodiadau cyfarwyddyd ar ddulliau gweithio, wedi arwain at godi safonau%;

Yr unig ffordd oedd anwybyddu'r cyfarwyddyd.

Dyfrhau yn y bore sydd orau a gellir bwydo trwy ddwr, gan ddilyn y cyfarwyddyd sydd ar ` y pecyn neu'r botel yn ofalus, ar ôl i'r sypyn cyntaf o ffrwyth ddechrau blodeuo.

staffio - penodi athrawon a'r defnydd a wneir ohonynt (dylid rhoi sylw arbennig i'r defnydd a wneir o unrhyw athrawon nad ydynt yn arbenigo yn y pwnc ac i natur y gefnogaeth a dderbyniant); dylid rhoi sylwadau gwerthusol ar ansawdd y cyfarwyddyd yn y pynciau a'r HMS a ddarperir i holl athrawon y pwnc a'r cyfraniad a wneir gan staff cynnal.

Gwybodaeth, cyfarwyddyd, hyfforddiant ac arolygiaeth ddigonol i alluogi pob gweithiwr

Mae'r ddogfen yn rhoi cyfarwyddyd ar sut i weithredu yn ddwyieithog cyn, yn ystod ac ar ôl cyfarfodydd pwyllgor.

Ond ar ôl dweud hynny, 'roedd yna sail synhwyrol i'w cyfarwyddyd nesaf: Cymerwch Nitre a Cream of Tartar, dwy owns o bob un: Epsom Salts, hanner pwys.

Glyn Davies, Ysgrifennydd Rhanbarth yr Undeb, yn ffonio fin nos eisiau cyfarwyddyd sut i gynghori ffermwyr llaeth i lenwi ffurflenni cais am y cwota ychwanegol.

Ceir llawer math o driniaeth i'r dolur ac mewn ambell ardal yng Nghymru ceir ennaint wedi ei baratoi yn ôl cyfarwyddyd arbennig.

Danfonwyd cyfarwyddyd statudol at gynghorau Cymru yn esbonio y gellid cymryd i ystyriaeth yr effaith ar yr iaith a'r gymuned leol wrth benderfynu ar geisiadau am ganiatâd cynllunio i adeiladu tai yn lleol.

Yr oedd cynrychiolydd o'r pwyllgor addysg yn bresennol ymhob cyfarfod i roi cyfarwyddyd i'r rheolwyr ac ni wnaethpwyd dim nad oedd o fewn y canllawiau.

A oes cyfarwyddyd cydlynol ar gyfer cwrdd ag anghenion disgyblion sydd angen cymorth dysgu?

I Thomas Charles y Beibl oedd y llyfr cyfarwyddyd anhepgor i Gristionogion.